Byggnads vann i Arbetsdomstolen. Strejken som pågår är inte olovlig, enligt domstolens förhandsbesked i dag.  Nu utökas konflikten och Byggnads lägger ytterligare ett varsel.

Arbetsgivarna i VVS företagen och Plåtslageriernas riksförbund (PLR) har stämt Byggnads i arbetsdomstolen. De anser att strejken som pågått sedan den 25 april är olovlig och utgör en föreningsrättskränkning eftersom en majoritet av företagen som drabbats har företrädare i arbetsgivarorganisationernas styrelser och förhandlingsdelegationer.

I dag kom ett förhandsbesked från domstolen som konstaterar att inget slår fast att Byggnads strejk sker i syfte att kränka föreningsrätten.

– Vi är givetvis nöjda med beslutet även om vi sett det som själklart hela tiden. Det hade varit omöjligt att tänka sig att vi skulle ha fått fel, säger Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekretare.

Han konstaterar att om motparterna fått rätt skulle arbetsgivare kunna skydda sig mot konfliktåtgärder genom att engagera sig arbetsgivarorganisationer och att det vore en absurd situation.

Henrik Boman, förhandlingschef för PLR beklagar domstolens beslut, men han konstaterar att det bara rör sig om ett förhandsbesked.

Arbetsgivarna driver processen vidare mot en formell dom efter en vanlig rättsprocess.

– Vi anser att vi har rätt, att det har varit otillåtna stridsåtgärder som skett och att de varit i föreningsrättskränkande syfte, säger han.

Byggnads strejk fortsätter därmed som planerat. Hittills har runt 800 anställda på VVS-företag och plåtslagerier strejkat men i eftermiddag utvidgas konflikten när den första delen av Byggnads andra varsel, som totalt omfattar 850 anställda träder i kraft.

I onsdags lade Byggnads ett tredje varsel och i dag utökar förbundet konflikten ytterligare med ett fjärde.

– Det är ett svar på att arbetsgivarna trappade upp konflikten och varslade om lockout i går, säger Torbjörn Johansson.

Det nya varslet är ett så kallat spegelvarsel, vilket innebär att de anställda som omfattas av arbetsgivarnas lockout också tas ut i strejk.

Enligt Torbjörn Johansson är förbundet tvunget att lägga varsel eftersom arbetsgivarna inte är villiga att förhandla.

– Vi här inte ett ljud från dem och det är därför vi måste trappa upp. Någon gång måste de komma tillbaka till förhandlingsbordet, säger han.

Henrik Boman på PLR tycker inte att fler varsel är rätt sätt att förbättra förhandlingsklimatet.

– Det är oerhört allvarligt. Det är en prekär situation vi befinner oss i och den blir inte bättre av det sätt Byggnads bedriver varseldelen, säger han.

Han anser att det är Byggnads som förhindrar fortsatta förhandlingar.

– Byggnads har ultimativa krav, och då finns det inget att förhandla om. Förhandlingar förutsätter att man är beredd att ta och ge, säger han.

Konflikten gäller främst Byggnads krav på arbetstidsförkortning med sju timmar om året och högre lärlingslöner, vilket arbetsgivarna inte accepterar.