När alliansen vann valet 2006 skulle ”utanförskapet” minska och fler komma i arbete.

I en utmärkt skrift från Arbetarrörelsens tankesmedja ger nu Anne-Marie Lindgren fakta till dessa ord med statistik från SCB.

Och ingenting lyckades.

Tvärtom har arbetslösheten stigit och andelen sysselsatta har sjunkit.

Någon långsiktig utveckling i någon annan riktning syns inte under de senaste fem åren, annat än tillfälligt ännu sämre siffror under finanskrisen.

Anne-Marie Lindgren går metodiskt igenom den moderata jobbpolitiken på varje enskilt område, och hur den enligt alla utvärderingar har påverkat jobb och sysselsättning.

Det är inte utan att man tycker synd om regeringen. En del av intentionen var ju ändå att skapa jobb, även om de inte hade någon ekonomisk forskning bakom de lösningar de föreslog.

Svårare att förlika sig med är att kursen aldrig ändras då resultaten uteblir.

Kvar står endast detta faktum: den kraftigaste sysselsättningsökningen kom 2006, före maktskiftet samma år.