LO:s valberedning har enats kring ett förslag till ny LO-ordförande och förste vice ordförande: Karl-Petter Thorwaldsson, från IF Metall, som ordförande och Kommunals Tobias Baudin som vice. 

– Jag är mycket glad att en enig valberedning nu kan presentera ett förslag. LO behöver både Karl-Petter Thorwaldsson och Tobias Baudin i ledningen. Båda är kunniga och har många idéer om hur vi ska ta ett starkt LO vidare. Det känns mycket hoppfullt inför framtiden, säger valberedningens ordförande Hans Tilly i ett pressmeddelande.

Samma pressmeddelande berättar att valberedningen inte är helt klar med hur hela ledningen ska se ut. Den kommer att föreslå en avtalssekreterare och eventuellt en fjärde person.