De bra och billiga avtalspensionerna för miljontals anställda är i fara, anser fack och arbetsgivare. Anledningen är planerna på ökad flytträtt för pensionen.

När vi själva ska ta ansvar för våra pensioner bör vi få bestämma hur de ska förvaltas, och byta bolag när vi inte är nöjda. Det var tanken när regeringen tillsatte en utredning om utvidgad rätt att flytta pensionssparande 2010.

Nu när utredningen snart är klar invänder knappast någon mot att man får flytta sparande i fondförsäkring, som är ganska likt banksparande.

Problemen uppstår om fler får flytta sitt sparande i livförsäkring, så som utredningen väntas föreslå.

– I traditionell livförsäkring drar nytillkomna sparare nytta av de gamla kundernas kapital, säger Björn C Nilsson på Folksam.

De gamla kundernas kapital fungerar som en ekonomisk buffert, som gör att spararnas pengar kan placeras friare och ge högre avkastning. Men om sparare som själva haft nytta av detta flyttar sitt kapital när det är deras tur att hjälpa nytillkomna, så spricker allt, resonerar Björn C Nilsson.
– Om bolagen måste ha beredskap för att sparare vill flytta när som helst måste de också placera mer i likvida tillgångar. De kan inte investera i fastigheter och annat som ger stabilitet och bra långsiktig avkastning. I förlängningen blir avkastningen lägre för alla.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK befarar dessutom att utredningens förslag ska försämra de kollektivavtalade pensionerna: Avtalspension SAF-LO för arbetare och ITP för tjänstemän.

Parterna har lagt stor möda på att upphandla sparalternativ. Det har pressat kostnaderna, samtidigt som finansiell stabilitet garanteras.

– Men utredningens förslag tar kraften ur det vi har byggt upp, säger Ingvar Backle, pensionsexpert vid Svenskt Näringsliv.

Dels kan gammalt avtalspensionssparande komma att flyttas ut till sparande som inte har upphandlats av parterna, och är dyrare och sämre.

Dels är utredningens förslag utformat så att pension som de anställda har tjänat in på tidigare jobb måste delas upp på fler försäkringar än i dag, enligt Ingvar Backle.

– Och det blir dyrt när bolaget tar ut avgifter i form av fasta krontal på varje försäkring.

Spararna kan redan flytta inom Avtalspension SAF-LO respektive ITP. Och det fungerar väl, enligt Staffan Grefbäck, vd för pensionsbolaget Alecta.

– Att man ska kunna lämna de upphandlade sparformerna är där­emot inget konsumentintresse. Det är bara försäkringsbranschen själv som vill det.

Branschen tjänar grova pengar på spararna, och när flytträtten utökas växer affärsmöjligheterna.

– Kunderna inser inte att en flytt kostar, säger Björn C Nilsson.

Utredaren Tord Gransbo vill inte kommentera innan han lämnat sitt förslag till regeringen den 15 juni.

Fakta

Pensionsregler

• Sedan den 1 juli 2007 är grund­regeln att spararna får föra över en pensionsförsäkrings värde till en annan. En statlig utredning väntas nu föreslå flytträtt för försäkringar tecknade före den 1 juli 2007.

• För kollektivavtalade försäkring­ar där den anställde fortfarande tjänar in pension får fack och arbetsgivare troligen avgöra hur stor flytträtten ska vara, enligt Arbetets källor. Pension som tjänats in i tidigare anställningar ska där­emot få flyttas oavsett om det rör sig om kollektivavtalad pension.