Lundin Petroleum vill inte ha någon insyn. Än mindre vill de ha några ansvarsfulla aktieägare.

Det stod klart när Lundins bolagsstämma i går  röstade ned ett förslag om en intern utredning inom företaget.

Förslaget, som fördes fram av Folksams utmärkta ägarrepresentant Carina Lundberg Markow, var tänkt att undersöka vad som egentligen hände när företaget jagade olja i Sudan. Det var under den tid då hela byar fördrevs och milisgrupper genomförde massavrättningar.

Men familjen Lundin, som kontrollerar 60 procent av rösterna på stämman spjärnade aggressivt emot alla former av utredning.

Locket på! Allt ska döljas! är uppenbart ägarmajoritetens måtto.

Folksams hårdföra linje att få alla papper på bordet är beundransvärd, men motgången visar på tydliga svårigheter.

De flesta institutionella ägare, alltså ägare som placerar pengar för någon annans räkning, säger sig visserligen ta ansvar för hur de bolag där de placerar pengarna också handlar i ett etiskt, miljömässigt och humanistiskt perspektiv.

Det gäller banker som placerar sparares pengar genom sina fonder, eller de statliga AP-fonderna som placerar våra pensionspengar, eller, som i fallet Folksam, försäkringsbolag som ansvarar för försäkringskundernas pengar.

Men att som Folksam verkligen ställa krav tillhör ovanligheterna, medan våra statliga AP-fonder, som också äger aktier i Lundin, inte alls var speciellt intresserade av någon utredning.

Flera övriga ägare har hänvisat till den polisiära förundersökning om folkrättsbrott som redan pågår i sammanhanget Lundin, där Carl Bildt satt i bolagets styrelse när oljeutvinningen i Sudan planerades.

Det är ett uselt försvar.

Om det har begåtts brott är en polisutredning det minsta man kan begära. Det ska inte blandas ihop med företagets eventuella egen ambition att städa upp i förhållanden som kan leda fram till regelrätta brott.

Men någon sådan ambition finns uppenbart inte hos Lundin Petroleum.

Locket på! Allt ska döljas!, är Lundins linje, och efter att i går ha tystat alla kritiker finns bara det föraktfulla uttalandet från Lundins vd Ashley Heppenstall kvar ”Lita på oss eller sälj”.

Och sälja aktier i Lundin Petroleum är just vad alla ansvarsfulla ägare bör göra.