Förra året gjorde Arbetsmiljöverket 35 000 besök på arbetsplatserna, vilket innebär att antalet besök per inspektör har ökat med 40 procent på tre år. Det ger myndigheten ett gott betyg hos Statskontoret.

2007 genomförde varje inspektör i snitt 100 inspektioner per år. Förra året var motsvarande siffra 143 inspektioner. Det innebär att Arbetsmiljöverkets inspektörer i dag använder 36 procent av sin arbetstid ute på arbetsplatserna.

– Myndighetens kultur har förändrats från rådgivande till inspekterande, slår Statskontoret fast i sin antologi Den effektiva staten.

Arbetsmiljöverket får alltså ett mycket gott betyg för sin effektivitet av Statskontoret, som är regeringens utredningsmyndighet. Något som glädjer verkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Våra inspektioner spelar en central roll för att skapa en bra arbetsmiljö ute på arbetsplatserna runt om i Sverige, säger han. De bidrar till bättre hälsa för de anställda, höjd produktivitet för företagen och minskade kostnader för samhället.

Alliansregeringen skar ner Arbetsmiljöverkets anslag med en tredjedel 2006. Direktivet från regeringen var att neddragningarna skulle riktas mot administrationen, och att kärnverksamheten, det vill säga inspektionerna, skulle skyddas så långt det var möjligt.

Med facit i hand kan det sägas att myndigheten har klarat av sitt uppdrag. Å andra sidan säger det ingenting om hur många arbetsplatser som Arbetsmiljöverket borde ha inspekterat, men inte klarade av det på grund av de drastiska nedskärningarna.