LO:s blivande ordförande – om nu kongressen går på valberedningens linje – kallas Kålle. Så här svarade han på läsarnas frågor när Arbetet förmedlande dem. En bit ner kommer den troliga viceordföranden Tobias Bodins svar på samma frågor.

 

Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson, 47 år, ordförande för ABF, ombudsman på IF Metall.

1. Hur vill du att LO ser ut om fem år?

LO har då ökat sitt medlemsantal och andelen anställda som är med i facket. Vi syns mer lokalt, är en del av människors vardag. Vi har stärkt löntagarnas ställning så att deras frågor kommer upp mer i samhällsdebatten. Jag vill också att vi har formulerat och delvis genomfört en politik för full sysselsättning.

2. Vad har LO gjort om tio år för att göra Sverige och världen lite bättre?

Vi har visat att det går att kombinera låg inflation och full sysselsättning. Genom att ta tillvara allas vilja att bidra med arbete har vi vänt trenden så att klyftorna i samhället inte ökar. Vi har visat omvärlden att det går att kombinera en konkurrensutsatt och högkvalificerad arbetskraft med rättvisa. Det är inte ojämlikhet som leder till utveckling utan jämlikhet.

3. Vad ska vi ha LO till i framtiden? I dag förhandlar inte LO och samordningen funkar ju sådär?

LO måste ta tillbaka rollen att samordna fackförbunden. Det är ett stort misslyckande att vi inte lyckades i år. Sedan har fackförbunden i dag inte alltid råd att finnas ute i medlemmarnas vardag och där kan LO fylla en viktig uppgift med arbetsplatsbesök, bjuda på kaffe och med medlemsstudier.

4. Vill du minska toppstyret inom facket och öka makten hos gräsrötterna? Hur i så fall?

Ja, verkligen! Det måste komma mer initiativ från lokalplanet, där människor i större utsträckning själva och tillsammans med arbetskamraterna får påverka och bestämma över sin livssituation. Mer lokalt inflytande.

5. Hur ska fackligpolitisk samverkan se ut i framtiden?

Tack vare vår fackligpolitiska samverkan tar tusentals fackliga medlemmar plats i styrelser och nämnder i kommuner och landsting och på så sätt stärks medlemmarnas inflytande över samhällslivet. Men på central nivå har vi kommit för nära varandra så att gränserna suddats ut. Vi är medlemmarnas organisation och ska kämpa för dem även om deras intressen i bland går stick i stäv med Socialdemokraternas.

6. Hur ska du lyckas höras och föra fram LO i mediebruset?

Det gäller att vara aktiv i den vardagliga debatten om samhällsutvecklingen. Om LO har intressanta förslag på gång till exempel om full sysselsättning eller ungdomsarbetslösheten kommer vi in i debatten, men om vi säger självklarheter blir vi ointressanta. Vi måste tillbaka till ritbordet och hitta nya lösningar på viktiga problem.

7. Vilken mediestrategi har du för LO? Tycker du att alla medlemmar ska få tidningen Arbetet?

Arbetet är en relevant tidning, som man kan använda som plattform och tillsammans med ny teknik kan alla medlemmar som vill få tillgång till viktig information. I övrigt vill jag inte vara så specifik att jag säger att vi ska trycka papperstidningen till alla eller göra något annat.

8. Vad tycker du om fas 3?

Fas 3 ska avskaffas och ersättas med en aktiv arbetsmarknadspolitik som leder till arbete.

9. Hur ser du på lönerna i kvinnodominerade sektorer? Vad kan/ska facket göra?

Den verkliga löneskillnaden i Sverige är att kvinnor tjänar 73 procent av vad männen tjänar. En modern fackförening kan aldrig acceptera löneskillnaderna. Vi bör fortsätta med någon form av kvinnolönepotter, men det räcker inte. Redan nu kan vi se till så att samtliga kommuner med S-styre i Sverige erbjuder alla anställda heltid. Jag vill också se en tredelning av föräldraförsäkringen så att papporna blir en lika stor risk för arbetsgivarna som mammorna.

10. Vill du driva frågan om arbetstidsförkortning?

Inte så att man drar ner den utan att det kostar något, för det tror jag inte går. Däremot kan man ta en del av löneutrymmet för att dra ner arbetstiden om medlemmarna vill.

11. Som LO-ordförande blir du också ordförande i Folksam. Tycker du att det är rimligt att Folksams vd har en årslön på nästan sju miljoner?

Det är klart att vd-löner är höga men när LO är med och äger Sveriges största försäkringsbolag så sätts inte lönerna med någon rättvisetanke i LO-borgen utan för att få de bästa personerna. Vi ska inte vara löneledande men vi måste följa utvecklingen i samhället i övrigt, även om det kan kännas för jävligt.

12. Vilka åtgärder behöver vidtas för att direktörerna och ägarna inte ska fortsätta att ta ut en allt större del av vinsterna, medan arbetarna alltid får stå tillbaka?

Vi måste ha en moralisk debatt om det. Att direktörer och ägare tjänar mer och mer i förhållande till industriarbetare är något vi måste bryta. Rofferisamhället funkar inte om vi ska ha en samhällsutveckling där vi litar på varandra och tar ansvar, och det måste vi ha en debatt om.

13. Hur kan facket organisera de utslagna? Kan en fas 3-ombudsman och rättighetsbyråer för sjuka vara något?

Vi är fruktansvärt dåliga på att jobba med dem som är utförsäkrade och arbetslösa, och här borde vi skämmas allihop. Jag tycker att facket ska jobba socialt, men vi måste inte bara organisera medlemmar som står utanför arbetsmarknaden, utan även driva på för en samhällsförändring.

14. Vilka styrelseuppdrag har du?

Ordförande i ABF, ledamot i Fryshuset i Stockholm. Jag är också aktiv i kooperationen där jag är ledamot i Konsum Stockholms styrelse och även i KF:s styrelse.

15. Vilken är den bästa bok du läst?

Väinö Linna, Okänd soldat är tveklöst den starkaste läsupplevelsen. Den fick mig att bli pacifist i ungdomen och att vapenvägra, även om det inte är någon merit som LO-ordförande.

16. Vilken låt laddade du senast ner?

Jag är ohyggligt laglig, men sist jag köpte en låt på Itunes store var det en låt jag hörde av en slump, Cornelis Vreeswijks Ågren, och den är så fruktansvärt bra så att alla borde ladda hem den.

17. Är du en god talare, som Juholt, och törs du ryta ifrån när det krävs?

Det är jättejobbigt att bedöma själv, men jag får varje år ett 20-tal inbjudningar till att första majtala så jag tror att jag är en hyfsad talare, och jag är inte rädd för konflikter.

18. Varför är du en bra LO-ordförande?

Jag har bra erfarenhet från att ha jobbat som metallarbetare sedan början 1980-talet men också funnits på den offentliga scenen som SSU-ordförande och föräldraledighetsutredare. Jag är bra på att driva saker och har varit med och förändrat både ABF och SSU. Jag brinner för att göra livet lite bättre för alla dem som går upp varje morgon och bidrar till att Sverige är ett bra land att leva i. Det vill jag ägna resten av livet åt.

 

 

Tobias Baudin, 37 år, vice ordförande i Kommunal sedan 2010.

1. Hur vill du att LO ser ut om fem år?

Då har vi ett LO som syns och hörs mer i samhällsdebatten och vi har vänt trenden så att vi fått fler medlemmar. Vi påverkar arbetslivet och vardagslivet för medlemmarna på ett bra sätt.

2. Vad har LO gjort om tio år för att göra Sverige och världen lite bättre?

Vi har brutit trenden med att klyftorna i samhället växer, så att löntagarna fått ett bättre vardagsliv och vi har också förbättrat arbetslivet och välfärden. Internationellt stöttar vi våra fackliga kamrater så att de kan förbättra villkoren världen över.

3. Vad ska vi ha LO till i framtiden? I dag förhandlar inte LO och samordningen funkar ju sådär?

Vi ska hålla ihop. Det är det allra viktigaste för mig om jag blir ordförande. Lönebildningen är det primära, och vi kommer att lyckas med samordningen. Kollektivavtalen är grunden, men att påverka lagar och regelverk är också en viktig uppgift för LO.

4. Vill du minska toppstyret inom facket och öka makten hos gräsrötterna? Hur i så fall?

Jag håller inte med frågan om att det är helt toppstyrt, men det gäller alltid att hitta balansen mellan att vara behovsstyrd och efterfrågansstyrd. Vi måste utveckla dialogen med medlemmarna och där har alla ett ansvar. Facket ska vara mer öppet och lyssnande.

5. Hur ska fackligpolitisk samverkan se ut i framtiden?

Den ska fortsätta men vi ska ha en diskussion om hur det ska ske och vilka roller vi ska ha. Jag är inte rädd för att LO kan ha en friare roll gentemot partiet. Vi ska driva de frågor som är viktiga för våra medlemmar och det ska vi göra mot det socialdemokratiska partiet, men också gentemot andra partier.

6. Hur ska du lyckas höras och föra fram LO i mediebruset?

Vi måste leverera de förslag och lösningar på problem som efterfrågas. Ungdomsarbetslösheten och otrygga anställningar är sådana frågor. Vi tar redan fram mycket bra rapporter och har duktiga anställda, men måste förbättra opinionsbildningen för att få genomslag.

7. Vilken mediestrategi har du för LO? Tycker du att alla medlemmar ska få tidningen Arbetet?

Det är viktigt att prioritera ett antal relevanta frågor som vi jobbar med uthålligt och för fram förslag inom. När det gäller Arbetet är det en kostnadsfråga. Jag tycker att det är viktigt att vi har kvar våra förbundsspecifika tidningar också.

8. Vad tycker du om fas 3?

Det är ingen bra arbetsmarknadsåtgärd. En arbetsmarknadsåtgärd ska vara berikande och min bild är att fas 3 inte är det. Jag vill avskaffa åtgärden.

9. Hur ser du på lönerna i kvinnodominerade sektorer? Vad kan/ska facket göra?

Efter tolv års fackligt arbete är det här givetvis en hjärtefråga och jag är upprörd över att det händer så lite. Vi måste fortsätta att jobba med frågan inom LO:s samordning och ha någon form av jämställdhetspotter. Men det vilar också ett ansvar på resten av samhället att göra något.

10. Vill du driva frågan om arbetstidsförkortning?

Det är en fråga för varje enskilt förbund att driva i sina avtalsförhandlingar.

11. Som LO-ordförande blir du också ordförande i Folksam. Tycker du att det är rimligt att Folksams vd har en årslön på nästan sju miljoner?

Uppdraget som LO-ordförande kräver mycket tid, så jag har inte för avsikt att sitta i andra styrelser förutom de internationella uppdragen som är förknippade med uppdraget som LO-ordförande. När det gäller vd-löner är de givetvis höga, men jag kan och ska inte kommentera en enskild persons lön.

12. Vilka åtgärder behöver vidtas för att direktörerna och ägarna inte ska fortsätta att ta ut en allt större del av vinsterna, medan arbetarna alltid får stå tillbaka?

Vi måste fortsätta att hålla ihop inom LO så att vi kan ta ut så stora löneökningar som möjligt i varje avtalsrörelse, men det är också en fråga om opinionsbildning. Vi har ett starkt stöd bland folket för att arbetstagarna ska få mer av det ekonomiska utrymmet i stället för direktörerna.

13. Hur kan facket organisera de utslagna? Kan en fas 3-ombudsman och rättighetsbyråer för sjuka vara något?

LO har en viktig roll för grupper som inte är traditionella löntagare. Vi måste jobba hårt på att minska klyftorna i samhället så att de som har det sämst ska få det bättre.

14. Vilka styrelseuppdrag har du?

Kommunals förbundsstyrelse och a-kassa. Sedan sitter jag KPA Livs styrelse, i fastighetsbolaget Polstjärnan och i styrelsen för Kommunalarbetaren. Jag har också styrelseuppdrag i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

15. Vilken är den bästa bok du läst?

Håkan Berggrens biografi över Olof Palme, Underbara dagar framför oss. Det var en fantastisk läsning.

16. Vilken låt laddade du senast ner?

Jag laddar inte ner, men jag lyssnar på Spotify och där var det senast något av Eldkvarn. Det är musik jag tycker om.

17. Är du en god talare, som Juholt, och törs du ryta ifrån när det krävs?

Jag törs absolut ryta ifrån. Om jag är en god talare får andra avgöra, men jag anser själv att jag är en god agitator och bland det roligaste jag vet är att hålla första majtal.

18. Varför är du en bra LO-ordförande?

Jag är väldigt resultatinriktad som person. Sedan är jag modig, orädd och uthållig.  Jag brinner också för att vara ute och tala och möta medlemmar både i stora församlingar och i fikarum. Jag är inte heller rädd för att våga pröva och förändra.