Kommunals medlemmar som jobbar inom hästsporten får mellan 590 och 660 kronor mer i månaden. Kommunal och Almega Tjänsteföretagen har skrivit på tre nya avtal.

Kommunal har runt 1 000 medlemmar inom hästsporten men avtalen omfattar betydligt fler anställda. Organisationsgraden är låg inom ridsporten.

Avtalet följer industrins ”märke” till punkt och pricka. Lönerna höjs med 2,81 procent under 13 månader. Det motsvarar 2,6 procent om året.

Banarbetare vid trav- och galoppbanor är den bäst betalda yrkesgruppen med en medellön på 23 500 kronor. Deras löner höjs med 660 kronor i månaden.

Medellönen för hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare är 20 957 kronor. Därmed höjs lönerna med 590 kronor.

Medellönen för ridinstruktörer, ridlärare, hästskötare och andra som jobbar på ridhus är 21 912 kronor. Lönerna höjs med 615 kronor per månad.

Avtalet gäller från och med den 1 maj till och med den 31 maj 2013. Löner, tillägg och övriga ersättningar höjs med 2,81 procent retroaktivt från och med den maj.