Strejken på Svensk bilprovning har börjat. Klockan 16 stängdes en tredjedel av landets bilbesiktningsstationer. Men en lösning kan vara på gång.

Strejken gäller i det första skedet runt 400 av Unionens medlemmar på 88 stationer runt om i landet. Den utökas till att gälla samtliga Svensk bilprovnings besiktningsstationer på tisdag klockan 10 om parterna inte träffat avtal innan dess.

Men det finns öppningar för nya förhandlingar. Efter att både Unionen och Almega Tjänsteförbunden tecknat avtal med andra motparter i dag har möjligheterna till att hitta en lösning ökat.

Bara en timme innan Unionens andra strejkvarsel, inom public service, skulle ha brutit ut samtidigt som bilprovningskonflikten tecknades ett avtal med Almega Medieföretagen. Stridsfrågorna i den konflikten var till stor del desamma som i bilprovningskonflikten, och det avtalet kan nu var en väg till ett nytt avtal även för Almega Tjänsteförbunden.

– Det är inte otänkbart att vi kan hitta inspiration där, säger Sten Lycke, förhandlingsansvarig för utveckling och tjänster inom Almega Tjänsteförbunden, som Svensk bilprovning tillhör.

Avtalet med Medieföretagen innehöll individgarantier på 300 kronor, vilket Almega Tjänsteförbunden kraftigt tog avstånd från i medlarbudet de förkastade igår. Men public serviceavtalet innehöll å andra sidan inte de 0,2 procent i extra löneökningar som facket krävt som kompensation för att det inte blev några kompetenskonton efter förra årets avtalsrörelse.

– Medieföretagen har i alla fall fått något mot att det blev individgarantier, konstaterar Sten Lycke.

Även Almega Tjänsteförbunden har tecknat avtal i dag. I deras fall var det med Sveriges Ingenjörer inom Utvecklings och tjänster, vilket är samma avtalsområde som bilprovningskonflikten med Unionen gäller. Almega har lämnat det avtalet som en möjlig förebild till medlarna.

– Det avtalet ger 2,8 procent på 13 månader inklusive de 0,2 procenten. Vi får se hur Unionen ställer sig till det, säger Sten Lycke.

Medlarna står till parternas förfogande och Sten Lycke säger att han kommer att kontakta dem i morgon för att se hur processen ska gå vidare.

– Det finns ingen anledning till att vi inte ska kunna lösa det här, men det är problematiskt att Unionen inte har visat att de vill prata med oss, säger han.