Av misstag använde hon sin sambos passerkort. Både hon och sambon fick sparken av personliga skäl. Nu stämmer IF Metall arbetsgivaren, Scania i Södertälje, för brott mot lagen om anställningsskydd.

Mannen kom tillbaka till jobbet efter lång sjukfrånvaro på grund av en arbetsskada i ena armen. Chefen var ledig för vård av barn den dagen, men meddelade att den arbetsskadade ska till sitt ordinarie jobb på motorlinan. Klarade han inte av det skulle han gå hem, eftersom det inte fanns någon annan anpassad arbetsuppgift. Också facket tyckte att han skulle gå hem med permission.

Hans sambo, som jobbar på samma arbetsplats, följde honom ut och bad att få låna hans passerkort eftersom hon glömt sitt kvar i bilen. Men när hon senare stämplade ut från jobbet använde hon av misstag sambons passerkort.

Som produktionssamordnare för sin grupp gick hon igenom arbetslagets tidsrapporter nästa dag. Hon upptäckte misstaget och korrigerade det i datorn.

Några dagar senare fick både hon och sambon sparken av personliga skäl.

Facket anser att uppsägningarna är ogiltiga och kräver 200 000 kronor till paret samt 50 000 kronor till förbundet i allmänt skadestånd.

För att en sådan uppsägning ska vara laglig krävs att arbetstagaren misskött sig, medvetet, och detta ska ha lett till någon form av skada för arbetsgivaren, skriver IF Metall i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Inget av dessa tre villkor har uppfyllts, menar facket.

Mannen har aldrig fått permission, hävdar arbetsgivaren, trots att flera anställda kan vittna om det motsatta. Vid uppsägning på grund av personliga skäl är det alltid arbetsgivaren som har hela bevisbördan.