Arbetsgivarna har stämt Byggnads på miljonskadestånd för olovlig stridsåtgärd och krävt att Arbetsdomstolen stoppar den pågående byggstrejken. Domstolen har suttit i förhandling hela eftermiddagen, men kommer inte att meddela sitt beslut förrän klockan 14.00 på fredag, erfar Arbetet.

Arbetsgivarna, VVS företagen och Plåtslagarnas Riksförbund (PLR), hävdar i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen att syftet med Byggnads stridsåtgärder är att utöva ”repressalier” mot de medlemsföretag som varit aktiva i arbetsgivarorganisationerna.

Som bevis åberopar de att 9 av de 14 företag som tagits ut i strejk är just sådana företag som har företrädare som är aktiva i arbetsgivarorganisationerna och i Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna påpekar också att Byggnads redan i sitt varsel den 13 april skriver att man haft ”en dunkel motpart i form av Svenskt Näringsliv och att detta är ett oskick”.

Arbetsgivarsidan är i sin fulla rätt att dra fördel av den styrka som ett kollektivt uppträdande innebär, påpekar PLR och VVS företagen. Det ingår i föreningsrätten att både arbetstagare och arbetsgivare samverkar i sina respektive partsorganisationer, menar de.

Arbetsgivarna kräver ett omedelbart stopp för strejken samt ett ekonomiskt skadestånd på 500 000 kronor till vart och ett av de nio medlemsföretagen för kränkning av föreningsrätten.