Mycket talar för att det blir strejk på bilprovningen i morgon. Arbetsgivarna förkastade i dag medlarnas bud, medan facket sa ja.
– Det verkar som om strejkrisken är ganska stor eftersom vår motpart inte är villig att kompromissa, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

I morgon klockan 16 bryter strejken ut på Svensk Bilprovnings besiktningsstationer, om inte parterna tecknat avtal innan dess och en överenskommelse verkar nu vara långt bort.

Arbetsgivarna inom Almega tjänsteförbunden sade i dag nej till medlarnas bud. Den främsta anledningen är att budet innehåll en individgaranti på 300 kronor, och arbetsgivarna vill helt slopa de garanterade löneökningarna. De anser att det ska räcka med att man avtalar om hur förhandlingsprocesserna ska gå till, framför allt då det handlar om kvalificerade jobb med välutbildad arbetskraft.

– Våra medlemsföretag och vår delegation tycker att det här är en väldigt viktig principfråga, säger Sten Lycke, förhandlingsansvarig för utveckling och tjänster inom Almega Tjänsteförbunden.

– Vi vill se lönebildning på ett modernt sätt och utveckla partsrelationen och avtalet, men det går Unionen inte med på.

Unionen sade efter långa diskussioner ja till medlarbudet som förutom individgarantin också innehöll löneökningar på upp till 2,8 procent. Utöver märkets 2,6 procent tillkommer 0,2 procent som avsattes i förra avtalsrörelsen till kompetenskonton. Eftersom kontona aldrig blev av ska löneutrymmet betalas tillbaka, och enligt medlarbudet ska det ske i form av löneökningar om parterna inte avtalar om annat lokalt.

– Vi tycker att medlarnas förslag är balanserat mellan parterna. Man måste vara beredd att kompromissa om man hamnar i en sådan här situation, men det är inte arbetsgivarna, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

Han säger att individgarantiernas vara eller ickevara inte är en fråga om vad som är modernt utan om vad som faktiskt fungerar.

– Tyvärr är det så att de löneprocesser som våra motparter talar sig varma om ofta uppvisar stora brister lokalt och då måste vi säkra upp så att det fungerar genom att ha individgarantier.

Det återstår nu lite drygt ett dygn innan strejken bryter ut, och just nu tror båda parter att det kan bli svårt att hitta en lösning även om medlarna fortsätter sitt arbete.

Även inom public serviceföretagen kan en strejk bryta ut i morgon klockan fyra. Parterna har träffat medlarna under dagen, och Niklas Hjert räknar med att medlarbud kommer att komma även på det avtalsområdet.

Att medlarna inte fick igenom budet när det gäller bilprovningskonflikten minskar dock chanserna till en överenskommelse även för public servicesektorn, tror han, eftersom båda motparterna är medlemmar i Almega.

– Det verkar som om de inom Almega har samordnat sig väldigt hårt kring en del frågor, även om de säger att de är fria. Det är ett sådant tryck som gjort att den här situationen har uppstått, säger Niklas Hjert.