… gör att man understundom känner sig trattmatad ungefär som en gås ämnad för slakt. Hur ska man egentligen tillgodogöra sig allt man får reda på, och skilja mytologier från fakta? Det enda svaret är: genom att berätta vidare, genom att diskutera dessa saker med andra i de olika forum som finns att tillgå. Till exempel väntar jag fortfarande på studiecirkelns återkomst i internetformat. På samma sätt som man bokar in sig på Wordfeudturneringar borde det gå att samla ihop ett gäng och diskutera samma sak under begränsad tid: en film, en bok, en frågeställning, ett lands politik. För att kunskaper ska fastna behöver man dela dem med andra!