En intern utredning pågår om eventuella brister i de nattliga säkerhetsrutinerna på Salbergaanstalten i Sala, enligt P4 Västmanland.

En anställd har uppgett att både en del anställda och vakthavande befäl brukar titta på tv under arbetstid, trots att det är strängt förbjudet. Enligt samma källa passar många i personalen också på att sova under arbetstid. En anställd ska också ha tagit med sig kompisar in på anstalten under natten, vilket helt bryter mot säkerhetsföreskrifterna.

Enligt Kriminalvårdens chef för regionen pågår nu en internutredning på Salberga om säkerheten nattetid.