12 500 fastighetsanställda får 675 kronor mer i månaden retroaktivt från den 1 april. Lägstalönerna höjs med samma belopp från och med samma datum. Den nya lägstalönen för en 20-åring blir 19 390 kronor. Övriga ersättningar höjs med 2,6 procent.

I går, söndag, kom Fastighets och Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, överens om ett nytt ettårigt avtal. Avtalet löper ut den 31 mars 2013.

Alla är garanterade en löneökning på 200 kronor i månaden. Resten, 70 procent av påslaget, fördelas individuellt. Det är något som Mona Finnström, vd på Fastigo, välkomnar.

– Vi fortsätter därmed på den inslagna vägen där vi ökar det lokala inflytandet över lönebildningen för våra medlemsföretag, säger hon.

Fastighets ordförande Hans Öhlund säger i ett pressmeddelande:

– Vi har ett avtal som står sig väl i jämförelse med andra hittills gjorda uppgörelser. Löneökningarna är jämt fördelade över hela området och parterna har kunnat göra upp i raka förhandlingar utan inblandning av medlare.

Parterna är överens om att försöka göra branschen mer jämställd. En gemensam arbetsgrupp ska utvärdera löner och arbetsvillkor med sikte på ökad jämställdhet inom fastighetsskötsel. I dag är var femte anställd en kvinna. Kvinnorna är i minoritet på alla områden utom städning. Drygt hälften av städarna är kvinnor.

– Yrket passar kvinnor väldigt bra, men det lever fortfarande kvar attityder om att här är ett manligt yrke. Vi vill skapa förutsättningar för fler kvinnor att komma in i branschen, berättar Mona Finnström.

Det nya avtalet innehåller inga regler som begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra.

– Visstidsanställningar är rätt ovanliga i vår bransch. Vi ska följa utvecklingen i en gemensam arbetsgrupp, säger Mona Finnström.

I förra veckan skrev Fastigo och Kommunal på ett nytt för runt 2 000 anställda i kommunala fastighetsbolag. Lönerna höjs med 680 kronor från den 1 april. Avtalet löper i 13 månader till och med den 30 april 2013. Även lägstalönerna höjs med 680 kronor. Ny lägstalön för en 20-åring blir 19 395 kronor.

Avtalet innehåller inga individgaranterier. Hela löneökningen fördelas lokalt. Ob- och andra ersättningar höjs med 2,8 procent.

Avtalet med Fastigo är Fastighets tredje denna avtalrsörelse. 17 avtal återstår.