Antalet deltagare i fas 3 kommer att öka med nästan 8 000 till 37 900 på hösten 2014. Den siffran redovisar Arbetsförmedlingen i en prognos till regeringen. A-kassan blir två miljarder billigare än väntat i år för staten. Orsaken är att allt färre får a-kassa.

2 165 deltagare i fas 3 får ingen ersättning alls. Siffran är från mars i år. På två år har antalet fas 3-deltagare utan ersättning mer än fördubblats.

Arbetsförmedlingen räknar med att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin kommer att öka med drygt 4 000 till 99 000 i år. Fas 3 väntas öka med knappt 2 000 deltagare. 2016 beräknas nästan hälften av alla inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin delta i fas 3.

Arbetslösheten ökar. Mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 ökade antalet arbetslösa med 24 000 till 402 000. Arbetslösheten ökar från 7,9 procent i år till 8,5 procent 2013, enligt Arbetsförmedlingens prognos. 2014 minskar arbetslösheten till 8,1 procent.

Jobbgarantin för ungdomar under 25 år beräknas öka med nästan 9 000 nya inskrivna i år till 52 300 ungdomar i slutet av året. Ökningen fortsätter under nästa år.

Fem av sex deltagare i jobbgarantin för ungdomar har inte haft a-kassa tidigare. Det innebär att de får 48 eller 140 kronor om dagen i ersättning.

Bara 34 procent av alla arbetslösa fick ersättning, som grundades på tidigare lön, från a-kassan i december 2011. Andelen minskade med tre procentenheter under årets lopp. Arbetsförmedlingen räknar med att ersättningen från a-kassan i genomsnitt ligger på 604 kronor per dag. Det blir 10 640 kronor i månaden med 17,5 ersättningsdagar, som är vad Arbetsförmedlingen räknar med.

Ytterligare mellan tre och fyra procent fick ut grundbeloppet på högst 320 kronor per dag. Den genomsnittliga utbetalningen ligger på 240 kronor per dag under 20 dagar i månaden, räknar Arbetsförmedlingen med. Det blir 4 800 kronor i månaden.

Mer än sex av tio får inget alls från a-kassan.

Det här gör att arbetslöshetsersättningen blir två miljarder billigare än väntat för staten i år – en konsekvens av att allt färre får a-kassa. Den beräknade kostnaden har sjunkit med ytterligare en miljard bara sedan den senaste prognosen i februari.