Arbetsmarknadsministern kan inte ducka undan ansvaret när byggnadsarbetare tvingas riskera livet på jobbet, skriver Byggettan.

Det låter så bra och inkännande när vår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström uttalar sig om arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser och de döds­olyckor som drabbar oss månad efter månad, år efter år.

Men ansvaret, enligt Hillevi Engström, ligger alltid hos andra och allt som behöver göras ska göras av andra än regeringen. Samtidigt som vi som brottas med arbetsmiljöproblemen får allt svårare att utföra våra jobb. Regeringen har skurit ner på antalet inspektörer och resurser till Arbetsmiljöverket. Avskaffat Arbetslivsinstitutet och dess arbetslivsforskning.

Vi skyddsombud trakasseras och hotas med avsked när vi ska utföra vårt arbete. Vår skyddsorganisation och legitimitet attackeras genom att vår rättighet att utbilda våra fackliga förtroendemän saboteras av Byggindustrin och dess arbetsgivarorganisation BI.

Under de sista sex regeringsåren har regeringen smitit från sitt ansvar för arbetsmiljön på samma sätt som nu sker med den politik som Hillevi Engström bedriver.

Vi förväntar oss att en minister som Hillevi Engström ska vara proaktiv och ha en politik.

Hillevi Engström kan reagera och agera för att tillmötesgå våra krav på att arbetsmiljölagen efterlevs. Det ska finnas en skyddsorganisation på alla arbetsplatser oavsett om arbetskraften är svensk eller utländsk. De katastrofala bristerna i arbetarskyddet genom exploateringen av arbetare i utländska företag och i deras bemanningsföretag måste stoppas. Svenska kollektivavtal ska finnas som ett skydd mot att arbetsmiljön åsidosätts.

Vår begäran om att dödsolyckorna ska granskas och debatteras av ansvariga politiker genom vårt förslag om hearings för att hedra de döda har lämnats obesvarad av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Svaret vi har fått i arbetslinjens namn innebär att vi som arbetar ska dö i förtid eller skadas på våra jobb.

Under en yta av att kunna, veta och vilja göra allt som behövs för att stoppa dödsolyckor och utarmningen av arbetarskyddet så visar Hillevi Engström i sin praktiska gärning inget av konkreta förslag, ingripanden, planer och lagar. I stället blir det bara minskade resurser. Med den arbetsbörda som läggs på Arbetsmiljöverket så är inspektörernas arbetssituation nästa stora arbetsmiljöproblem. Vi kräver en fördubbling av antalet arbetsmiljöinspektörer.

Eller är det så att Hillevi Engström inte kan, inte vet, inte vill göra något för att stoppa dödsolyckorna eller skydda de arbetande mot ohälsa och förslitningar? Därmed så blir det åter en fråga om vem som ska ha makten över ett hållbart och inkluderande arbetsliv, som Hillevi Engström brukar lyfta upp som mål och vision för arbetsmiljön. En minister som är maktlös att göra något eller som har abdikerat från sitt ansvar lämnar till de arbetande att själva ta till den makt vi har i vår kollektiva styrka och kräva en förändring.

För oss är det en självklarhet: Verktygslådor, inga likkistor, på våra byggarbetsplatser.

Nu är handsken kastad för en bättre arbetsmiljö!

Byggettan Medlemskrets 02 Handen
genom Kent ”Renen” Johansson