Industrin har inom loppet av några få år gått från allvarlig brist på kvalificerade arbetssökande till ”tappen ur” och sedan tillbaka till ett läge där arbetskraftsbrist åter är ett tillväxthinder.

2006 gick det 29 arbetslösa per plats i arbetsmarknadsutbildningen. När krisen kulminerade 2009 var det 108 som tävlade om varje plats. Regeringen valde att inte lyssna på vare sig fack eller arbetsgivare som krävde utbildning. De varslade hänvisades till jobb i andra sektorer.

Därmed dränerades industrin från viktig kompetens. 28 000 av IF Metalls medlemmar är i dag långtidsarbetslösa.

När krisen var som värst tecknade IF Metall så kallade krisavtal som kom att rädda 10 000–15 000 jobb. Regeringen hade ­kunnat flerdubbla dessa genom att göra som Tyskland. Där kom man ur krisen ett år före Sverige. Vår slutsats var att kräva en trepartsuppgörelse om så kal­lat korttidsarbete för att möta allvarliga kriser.

Vår analys, som vi i allt väsentligt delar med våra motparter, innebär att kampen mot arbetslösheten måste börja i kompetensfrågan. Inget företag anställer den som saknar tillräckliga kunskaper. Att regeringens generösa nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga inte har fått effekt beror på bristande analys.

Vi vill inte locka ungdomar med svag eller ingen kunskapsunderbyggnad till en sektor som lever med ständiga konjunktur- och strukturförändringar. Ett lärlingssystem enligt Björklunds föreställning med gymnasiekompetens ”light” riskerar att cementera ett utanförskap. Dagens industriarbete kräver både kvalificerade tekniska kunskaper och kunskaper i språk, matematik, problemlösning, omvärldskunskap, och så vidare.

Vårt avtal om yrkesintroduktion är inget lönesänkningsavtal. Vi hyllar principen om lika lön för lika arbete. Yrkes­introduktionen bygger på ett tydligt utbildningsinnehåll. Avtalet ingår i den modell som nu utvecklas i Gnosjö där man matchar arbetslös ungdom och företag med skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning. Vi ser nu modellen tas upp av större företag: Volvo satsar 450 miljoner kronor för att ge 1 200 ungdomar denna chans.

För våra yrkesverksamma medlemmar utvecklar vi nu dels en ”kompetensbank” som innebär att man i en databas kan ­registrera sina erfarenheter och utbildningar. Databasen är sökbar för arbetsgivare som har avtal med IF Metall. Ytterligare ett exempel är ett projekt med validering av kvalificerade yrkeskun­skaper.

IF Metalls medlemmar lever nära omvärldens förändringar. Vi väljer att möta dessa med ibland okonventionella lösningar, men med ett mycket precist mål – att skapa hållbara jobb för våra medlemmar. Hållbara jobb i industrin är en förutsättning för allas välfärd. Det gör också att respekten för den konkurrens­utsatta sektorns lönenormering är en grundpelare i den fackliga kampen för full sysselsättning.

Ola Asplund
Utredningschef, IF Metall