Sysselsättningen är den absolut viktigaste frågan i både Socialdemokraternas och ­Vänsterpartiets skuggbudgetar.

Båda partier vill komplet­tera det finanspolitiska ram­verket med ett sysselsättningsmål, men till skillnad från Vänsterpartiet vill Socialdemokraterna inte rucka på överskottsmålet.

Det finns en ironi i detta, eftersom det var Socialdemokraternas pengar, skapade av att nitiskt hänvisa till överskottsmålet, som bäddade för det stora överskott som alliansen genast satte sprätt på när de kom till makten.

I Socialdemokraternas profil som ansvarstagande parti är det dock i realiteten omöjligt att ifrågasätta detta begrepp som blivit så fäst vid mantrat att värna starka offentliga finanser.

Ett annat sätt att lättare ­klara sysselsättningen är att skapa en sysselsättnings­marginal i statsbudgeten. Den ska kunna användas när ekonomin dyker för att tillfälligt hellre ösa in mer satsningar för att klara jobben i stället för att tvinga fram nedskärningar.

Sådana tankar har funnits länge. Det kanske är dags att förverkliga dem.