Arbetsgivarna kräver 4,5 miljoner av Byggnads för olovlig stridsåtgärd. Arbetsgivarna begär också att Arbetsdomstolen snabbt ska sätta stopp för Byggnads strejk mot vvs-företag och plåtslagerier.

– Konflikten kostar både företag och kunder mycket pengar. Därför är det lite bråttom att få klarlagt att det  rör sig om en olovlig stridsåtgärd och därför har vi begärt ett interimistiskt utlåtande från Arbetsdomstolen, säger Lars Gellner, som är arbetsrättsjurist hos Svenskt Näringsliv och ombud för arbetsgivarorganisationerna VVS företagen och Plåtslageriernas riksförbund.

I stämningsansökan till Arbetsdomstolen begär de två arbetsgivarorganisationer att Byggnads strejk förklaras som ogiltig och att Byggnads ska betala ett allmänt skadestånd på 500 000 kronor till vart och ett av nio företag som är uttagna i konflikt. Och det är de företag som har företrädare som är aktiva i arbetsgivarnas organisationer.

Arbetet har tidigare berättat att arbetsgivarna tänker stämma facket för föreningsrättskränkning, men det går inte att gå direkt till Arbetsdomstolen med en sådan talan. Det finns ett krav på att lokala och centrala förhandlingar måste genomföras innan en part kan gå till domstol. Arbetsgivarna har begärt sådana förhandlingar och för att snabba på har de samtidigt stämt för olovlig stridsåtgärd.

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson har inte sett stämningsansökan.

– Jag kan inte kommentera något jag inte läst, men jag är glad för att arbetsgivarna bekymrar sig om föreningsrätten. Det har de aldrig gjort tidigare, säger han.

Svenskt Näringslivs Lars Gellner förklarar att det är föreningsrättskränkningen som ligger till grund för stämningen. Och argumentationen har utvecklats sedan Arbetet senaste skrev om arbetsgivarnas invändningar.

I stämningsansökan lyfter arbetsgivarna först fram Byggnads avtalssekreterare i en artikel i Arbetet.se sagt att konflikten har sin grund i att VVS-företagen och Plåtslageriernas riksförbund deltar i Svenskt Näringslivs arbetsgivarsamverkan.

Tidigare handlade invändningen om att strejken var riktad mot företag där det fanns företrädare som är aktiva i sina arbetsgivarorganisationer. Samma argument finns nu i stämningsansökan. Det är grunden för att arbetsgivarna vill ha ett skadestånd på 4,5 miljoner kronor.

Som rättslig grund anger arbetsgivarna medbestämmandelagens paragraf 7 och paragraf 8, som tar upp att arbetsgivare och arbetstagare har rätt att tillhöra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Och att föreningsrätten ska vara okränkt.