Skillnaden mellan elevers kunskaper har ökat kraftigt under de senaste tolv åren, visar en undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort på uppdrag av Lärarnas riksförbund.

Skillnaden mellan den tiondel av eleverna som presterar sämst och den tiondel av eleverna som presterar bäst ökade med över 30 procent mellan 1999 och 2011, enligt undersökningen. Föräldrars bakgrund har störst betydelse för de elever som har det tuffast i skolan.

Elever födda utanför Norden har de lägsta kunskapsresultaten. Här har skillnaderna jämfört med övriga elever nästan fördubblats på tolv år.

Skillnaderna mellan kommunerna har också ökat kraftigt under samma tidsperiod. Intressant är att i topplistan bland kommunerna finns bland annat Pajala, Sotenäs och Övertorneå. Eleverna lyckas mycket bra i dessa tre kommuner, trots föräldrarnas låga utbildningsbakgrund.

– Det går alltså att kompensera om man vill, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Staten måste ta ett betydligt större ansvar för kvaliteten i undervisningen i landets skolor, kräver facket.

– Staten måste rikta resurser till skolor med svårast förutsättningar så att dessa kan förbättra sina resultat, skriver Metta Fjelkner.

SCB-undersökningen bygger på uppgifter om kunskapsresultaten för 400 000 elever i fyra årskullar.