Bara hälften av de funktionsnedsatta har en sysselsättning. Samhällets insatser för att ge dem jobb fungerar dåligt, enligt en utredning som Christina Husmark Pehrsson i dagarna lämnar till regeringen.

Hon föreslår bland annat att Samhall ska konkurrensutsättas och tvingas skaffa sig inkomster genom lönestöd som andra företag. Det leder sannolikt till att Samhall tvingas dra ner, skriver Svenska Dagbladet.

I förslaget finns även en ny tillsynsmyndighet.