De som deltar i Arbetsförmedlingens program blir allt fattigare.

I jobb- och utvecklingsgarantin sjönk ersättningen med 15 procent mellan 2008 och 2011 – från i medeltal 10 800 kronor 2008 till 9 200 kronor 2011. I månaden. Mellan 2010 och 2011 minskade ersättningen med 400 kronor.

I jobbgarantin för unga sjönk ersättningen från 4 900 kronor i månaden 2008 till 3 800 kronor i månaden 2011. Det blir drygt 22 procent mindre på tre år. Mellan 2010 och 2011 minskade ersättningen med 600 kronor.

Samtidigt ökar kommunernas kostnader för socialbidrag. På tre år har utgifterna ökat med 25 procent till tolv miljarder.

– Hela ökningen beror på arbetslösheten, säger Leif Klingensjö, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

40 procent av utgifterna för socialbidrag är utbetalningar till arbetslösa. Det blir mellan fyra och fem miljarder om året.

– Främst går pengarna till ungdomar och andra som inte kommer inte på arbetsmarknaden, berättar Leif Klingensjö.

För dessa människor är socialbidrag den enda försörjningen. SKL räknar med att 25 procent av de totala utbetalningarna, det vill säga runt 2,5 miljarder, går till dem. Ytterligare 15 procent, i runda tal 1,5 miljarder, går till dem som får så låg ersättning att de måste fylla ut med socialbidrag.

Allt färre har rätt till ersättning från a-kassan.  2006 fick 70 procent av alla arbetslösa a-kassa. 2011 hade andelen minskat till 36 procent.

De som deltar i program får inte a-kassa utan aktivitetsstöd från Försäkringskassan, men stödet baseras på den tidigare a-kassan. De som inte hade a-kassa får enbart det lägsta garantibeloppet. Om de blir fler sjunker genomsnittsersättningen per deltagare.

– Eftersom det inte har skett några regeländringar måste det vara en konsekvens av allt färre är kvalificerade till a-kassa och därmed berättigade till 65 procent av sin tidigare lön, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Lägre ersättning ökar drivkrafterna att söka jobb. Det visar nationalekonomisk forskning. Men därav följer inte att lägre ersättning till arbetslösa är enbart av godo. Nackdelen är att enskilda individer får ett sämre inkomstskydd.

– Avvägningen står mellan att lägga tyngdpunkten på att skapa drivkrafter som ökar sysselsättningen eller att se till att arbetslösa får en god levnadsstandard och skydd mot inkomstförluster. Det är en politisk värdering, förklarar Lars Calmfors.

I medeltal deltog 91 000 människor i jobb- och utvecklingsgarantin förra året. De fick mellan 223 och 680 kronor per dag, som mest 14 960 kronor kronor i månaden, i fas 1 och 2. 2 000 deltagare i fas 3 har inte rätt till någon ersättning alls utan hänvisas till socialbidrag.

39 000 ungdomar under 25 år deltog i jobbgarantin förra året. De fick mellan 48 och 680 kronor per dag i ersättning.