Det handlar om att göra någonting tillsammans. Möjligheten att låta gemensamma ansträngningar och samlade erfarenheter bidra till att skapa och lära oss någonting nytt visar sig vara central i två aktuella utställningar.

För design och konstgruppen Uglycute är ofta processen eller själva produktionen av ett visst föremål lika viktigt som själva objektet. Vilket alla workshops som de lett under de senaste tio åren och som man får en fin inblick i på Marabouparken tydligt visar.

I Londonförorten Hackney fascinerades Emanuel Almborg (född 1981) av historien om hur innevånarna i ett bostadsområde hade skapat en sorts bygglek på en ödetomt. Det sägs att när man i slutet av 1970-talet inte kunde komma överens om vad man skulle bygga på tomten ställdes istället tre grundregler upp. Man förbjöd både all planering samt att man talade med varandra under arbetet. Dessutom skulle bygget aldrig betraktas som klart. Först när kommunen 2008 sålde tomten revs hela konstruktionen som växt fram under mer än tre decennier.

Tillsammans med tio personer som inte kände varandra begav sig Emanuel Almborg för två år sedan ut till en ö utanför Gotland för att under några dagar leva efter samma regler. Stämningen i filmen ”Nothing is Left to Tell” som dokumenterar vistelsen på ön och som ingår i hans utställning ”Det som följer” på Konsthall C är så långt ifrån alla Robinsontävlingar man kan komma. Här ser vi nämligen hur en grupp kan arbeta och göra saker tillsammans utan tydliga baktankar eller speciella mål.

Att även Uglycute har begett sig ut till en ö för att på liknande sätt bygga tillsammans syns i filmen Långskär från 2003.

Thomas Olsson

Konstutställningar

Det som följer

Konstnär: Emanuel Almborg
Plats: Konsthall C, Hökarängen
Pågår t o m: 6 maj

Uglycute

Plats: Marabouparken, Sundbyberg
Pågår t o m: 13 maj