Kommunals ordförande Annelie Nordström och SKL:s Ingela Gardner Sundström gjorde upp utan medling. – Ett styrkebesked om relationerna mellan oss och Kommunal, tycker Ingela Gardner Sundström. Foto: CLAUDIO BRESCIANI

 

Drygt 350.000 anställda i kommuner och landsting får 650 kronor mer i månaden. De lägsta lönerna höjs med samma belopp.

Det nya avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) blev klart under natten till söndagen.

Lönerna höjs med tre procent från den 1 april. Lägstalönerna höjs med fyra procent – men inte förrän den 1 september. Dessutom införs en gräns på tre år för otrygga anställningar.

– Vi är väldigt nöjd med lägstalönerna och de bättre villkoren för visstidsanställda. Vi har begränsat arbetsgivarens möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra och vi är överens om att antalet visstidsanställda ska minska på sikt, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Arbetsgivarna kan också peka på framgångar. Avtalet innehåller inga garantier om höjd lön för individen. Allt ska fördelas lokalt. Ingela Gardner Sundström vill att bra arbete ska premieras. ”Det ska synas att de gör skillnad”.

Dessutom öppnas en ny möjlighet att nyanställa med lägre lön. Lönen blir 75 procent av lägstalönen i ett år. I gengäld ska 25 procent av arbetstiden bestå av utbildning. De som kommer från omvårdnadsprogrammet garanteras fast jobb efter introduktionen. Kortutbildade får tillfälliga anställningar.

– Jag hoppas att många arbetsgivare kommer att använda sig den här introduktionen. Vi har stora rekryteringsbehov och vi behöver hög kompetens, förklarar Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Två av Kommunals avtalskrav hamnar i nya arbetsgrupper. En ska inventera behovet av arbetskläder. Den andra ska ta itu med delade turer.

– Vi begraver aldrig saker i arbetsgrupper. Vi tar itu med problemen i arbetsgrupper, betonar Ingela Gardner Sundström.

Den första uppgiften blir att enas om hur det ser ut i verkligheten.

– Vår bild är att delade turer har ökat framför allt under de senaste två-tre åren, säger Annelie Nordström.

– Vi har inte sett att delade turer ökar, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Enligt den högre avtalsmatematiken kostar avtalet 2,6 procent, vilket skulle bevisas eftersom industrins löneökningar ska vara norm för hela arbetsmarknaden.

– Vi har hittat avräkningsfaktorer, förklarar Ingela Gardner Sundström.

Annelie Nordström är nöjd med avtalet ”under rådande omständigheter”, det vill säga efter Medlingsinstitutets besked om att industrins avtal är norm och 2,6 procent är vad som gäller.

– Det är inget som vi accepterar, men vi hade att förhålla oss till det. Det är inget som vi kan göra något åt under pågående avtalsrörelse, konstaterar Annelie Nordström.

22.300 medellön

• Den nya medellönen i kommuner och landsting blir 22.300 kronor efter löneökningen på 650 kronor. Lönerna höjs den 1 april.
• Lägstalönerna höjs med 650 kronor till 16.720 respektive 18.420 kronor. Det motsvarar 4 respektive 3,7 procent. Lägstalönerna höjs den 1 september.
• Ob och övriga ersättningar höjs med 2,6 procent den 1 september.
• Avtalet innehåller inga individgarantier. Allt fördelas lokalt.
• En ettårig introduktion införs. Under detta år blir lönen 75 procent. I gengäld ska 25 procent av arbetstiden ägnas åt utbildning.
• Kommunal och SKL är överens om att de otrygga jobben ska bli färre. Ett tak på tre år införs. Sedan ska arbetsgivaren erbjuda fast anställning.
• Delade turer och fria arbetskläder hänskjuts till två arbetsgrupper.