George Nikolakakis är pensionerad läkare men arbetar på Läkare i Världens mottagning flera dagar i veckan. Kvinnan på britsen bakom honom lider av artros. Patienterna är allt värre däran när de kommer till mottagningen, konstaterar han.

Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

– Foten hade ruttnat. Vi klippte av tårna, amputerade halva foten. Kanske lyckas vi ordna en sjukhusplats i den offentliga vården. Men problemet är hur han ska ta sig dit. Han kan inte gå och några pengar har han inte.

Läkaren Anna Elmqvist står i en trång vrå där hyllorna är fyllda av olika mediciner. Hon berättar att mannen, som är från Nordafrika, förfrös foten då han sovit på gatan.

Anna Elmqvist är en av cirka 50 medicinskt utbildade som jobbar gratis för Läkare i Världens mottagning i Aten.

I korridoren är det fullt med patienter som väntar. En äldre kvinna sitter i hörnet utanför mottagningsrummet. Hennes ögon är glansiga och hon hostar. En annan kvinna i medelåldern försöker gör sig förstådd på polska och det letas febrilt efter någon som kan tolka.

– Det är ofta svårt med språket, säger George Papadakis som är en av de få avlönade läkarna på frivilligkliniken.

Det är nämligen hit migranter och utförsäkrade vänder sig då de inte får hjälp av den offentliga vården i Grekland.

– Vi har dessutom märkt att sedan krisen blivit djupare har allt fler infödda greker kommit hit. De har blivit utförsäkrade och behöver mediciner men kan inte få det genom den offentliga vården, säger han.

Många har inte råd med mediciner och flera som söker hjälp på mottagningen har diabetes eller andra kroniska sjukdomar.

På bottenvåningen har en bulgarisk kvinna lagt sig på en brits för att få sin fot undersökt. Läkaren George Nikolakakis granskar den och konstaterar att det rör sig om artros, en ledsjukdom.

– Jag gick i pension 1998 men är här flera dagar i veckan, säger han. Det har blivit mycket värre senaste året. De som söker sig hit blir allt sjukare.

På papperet har de flesta rätt till en nästan gratis offentlig vård i Grekland. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Väntetiderna är långa och korruptionen utbredd.

Det är vanligt att patienter måste betala svart till vårdpersonalen för att få vård. Dessutom är det svårt att få tag i läkemedel.

Hyllorna på apoteken blir allt mer utplockade och den som inte kan betala medicinen kontant riskerar att få gå hem tomhänt.

Apoteken litar inte längre på de statliga försäkringskassorna eftersom de inte betalar räkningarna.

Ett annat problem är att samtidigt som allt fler blir sjuka sparar många in på läkarbesök. Och det gör alltså att grekerna själva också köar i korridoren på Läkare i Världens mottagning i Aten.

Fakta

Krisens följder

• Depressioner och självmord har blivit vanligare.

• Ökad prostitution har ökat förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar. Andelen som hiv-infekterats av har stigit med 50 procent.

• Antalet narkomaner har ökat kraftigt. Hjälp till drogberoende har minskats med en tredjedel.

Källa: Medicintidskriften The Lancet