Bilprovningen och public service varslas om strejk. Den 9 maj lägger Unionens medlemmar ner jobbet om inga nya avtal tecknats innan dess.

Förhandlingarna om ett nytt avtal mellan Unionen och Almega tjänsteförbunden, som Svensk Bilprovning tillhör, har gått trögt. I dag avslutades den frivilliga medlingen mellan parterna utan ha gett något resultat.

Därför varslar Unionen om strejk för 1 240 anställda på 180 stationer inom bilbesiktningen.

– Samtliga stationer i landet tas ut i strejk om vi inte får något avtal, så det blir svårt att besiktiga bilen, säger Niklas Hjert förhandlingschef på Unionen.

Varslet beror på att Almega vill ta bort den garanterade löneökningen för alla, vilket facket inte accepterar. Dessutom vill Almega inte betala tillbaka de 0,2 procent som avsattes till kompetensutveckling i den förra avtalsrörelsen.

Enligt avtalen som Unionen tecknade med sina motparter då skulle pengarna betalas tillbaka om det inte blev några kompetenskonton, vilket det inte blev.

– Alla våra andra motparter har betalat tillbaka. Det är bara Almega som bråkar. Vi kräver att de ska stå för överenskommelsen de träffade 2010, säger Niklas Hjert.

Inom public service har förhandlingarna med Almega Medieföretagen strandat, och arbetsgivarna vill inte gå med på frivillig medling. Där varslar Unionen nu om strejk på SVT, SR, UR och Radiotjänst. Totalt berörs runt 200 anställda och även den strejken träder i kraft den 9 maj klockan 16:00.

– Om konflikten träder i kraft kommer inga andra kanaler än SVT1 och Barnkanalen, som vi gjort undantag för, att kunna sändas, säger Niklas Hjert.

Även med Almega Medieföretagen handlar konflikten om arbetsgivarnas krav på sänkta individgarantier, i det fallet till 215 kronor per person i stället för fackets krav på 320 kronor. Dessutom vill arbetsgivarna försämra arbetstidsvillkoren för de anställda genom att halvera tiden för att presentera nya schemaläggningar från 28 dagar till 14 dagar.

Niklas Hjert betonar att Unionen inte kräver mer på dessa båda avtalsoråden än det redan fått på de 50 områden där förbundet redan tecknat avtal.

– Vi kräver 2,6 procent som på hela arbetsmarknaden. Det känns onödigt att vi nu tvingas varsla på grund av frågor vi borde ha kunnat lösa för länge sedan. Jag har svårt att förstå vad Almega håller på med när de tvingar oss till det här.

Almegas vd Jonas Milton tycker att Unionens varsel är fullständigt orimliga.

– De är extrem kraftiga. Det är helt oproportionerliga konfliktåtgärder i frågor som inte borde vara särskilt svårlösta om man förhandlar dem i botten säger han.

Jonas Milton säger att det är märkligt att de 0,2 procent som skulle ha gått till kompetensutveckling 2010 nu ska betalas tillbaka, i stället för att användas för sitt syfte Men han förnekar att Almega vägrar att följa avtalen som så skrevs.

– Vi ska göra rätt för oss, men vi vill diskutera vad pengarna ska användas till. De vill inte diskutera andra alternativ än löneökningar.

Enligt Almega är det inte arbetsgivarna som tvingat fram varslen utan Unionen som inte velat röra sig en millimeter i förhandlingarna.

– Min bild är att facken är väldigt snabba att trycka på strejkknappen