Vi vet mycket om varför vi mår dåligt på jobbet, men väldigt lite om varför vi mår bra. Vi är duktiga på att hantera det sjuka, men ser sällan det friska.

Det är kontentan av en ny forskarrapport, en kunskapsöversikt om den goda arbetsmiljön, från Arbetsmiljöverket.

Att förebygga hälsoriskerna på arbetsplatsen räcker inte. Vi måste också satsa på det friska för att öka arbetstagarens hälsa och företagets produktivitet, anser forskarna.

Med andra ord behöver arbetslivet ett modernt frisktänkande vid sidan av det traditionella risktänkandet.

– Att befrämja det friska ger en positiv energi, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, och en av författarna till rapporten.

Många av dagens arbetsmiljöer saknar mycket av gårdagens risker, konstaterar hon. Till exempel giftiga kemikalier och tung fysisk belastning. I stället har vi för lite fysisk aktivitet, och många brister i organisation, styrning och psykosocial miljö. Därför blir traditionella metoder haltande i det moderna arbetslivet.

Det finns också andra forskare som hävdar att vi stannat kvar i industrisamhället och dess arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomsyras av den världen. Eva Vingård håller med om den kritiken.

– De gör det, säger hon. Därför blir det inte särskilt fruktbart. Man måste hänga med och vara i framkant. Det är ingen idé att vi forskar om asbest. Det är klart, det förbjöds 1982. Vi måste titta framåt och ta fram rätt kunskap.

Tycker du att Arbetsmiljöverket ska se över sitt uppdrag?

– Ja, det hoppas jag, det är verket som har beställt den här kunskapsöversikten. Också regeringen är intresserad av mer satsning på friska arbetsplatser och skrivit detta i sitt regleringsbrev till Arbetsmiljöverket.

Bör Arbetsmiljöverket skriva om sina föreskrifter och ta fram nya?

– Ja, de bör börja jobba på det. Problemet är att det finns väldigt lite forskning på området. Framför allt borde Arbetsmiljöverket ha en forskningsavdelning för att öka möjligheten att inte bara vara reaktiv, utan också proaktiv.

På vilka områden?

– Framför allt den psykosociala arbetsmiljön och organisationen. Det gäller att se arbetsplatsen från ett annat perspektiv, från den friska sidan.

Hur gör man då?

– Jag brukar säga att det är en riskfaktor att vara skild, men det är inte säkert att det är en friskfaktor att vara gift.

Nu hänger jag inte med?

– Bara för att man eliminerar en riskfaktor på arbetsplatsen är det inte säkert att alla blir friska. Arbetstagarna blir visserligen inte sjuka av riskfaktorn, men det är inte heller säkert att de blir friska, mår bra och blir produktiva.