Minns ni Sven-Otto Littorin?

Det var en herre som verkligen hade koll på tillvaron (eller ja, kanske inte). Om hans arbetsmiljökunskaper härledde sig till hans omtvistade examen eller ej lär vi aldrig få veta, men ett antal häpnadsväckande uttalanden lyckades han ändå plantera i vårt minne.

Ett av de mer minnesvärda var tyvärr ”Det gör inget att vi drar ner på Arbetsmiljöverket, vi har ju så duktiga skyddsombud”. Att Arbetsmiljöverket har andra möjligheter att agera än vad skyddsombudet har, hade han inte en tanke på. Där skyddsombudet kan lägga ett skyddsstopp enligt arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 7, kan Arbetsmiljöverket lägga krav kopplat till ett vite. Eller lägga ett förbud på att använda viss utrustning eller process.

Redan tidigt i den första mandatperioden valde regeringen att lägga ned Arbetslivsinstitutet och slopa stödet till skyddsombudsutbildningar. Arbetsmiljöverket slaktades med en tredjedel.

När Sven-Otto Littorin tackade för sig hoppades vi på en uppryckning. I efterträdaren Hillevi Engströms cv finns långtgående kunskaper om arbetsmiljö och hon har i sin ungdom varit skyddsombud inom polisen. Men de konkreta åtgärderna har uteblivit. Numera tillhör det ovanligheten med arbetsmiljöinspektörer ute på fältet.

Under tiden som den borgerliga regeringen, med Moderaterna som främsta fanbärare, drar ner på det praktiska arbetsmiljöarbetet, dör våra kamrater. Den stadigt nedåtgående trend vi har kunnat se under ett flertal år är nu bruten. Vi ser ett stigande antal dödsfall på våra arbetsplatser. En överrepresentation återfinns inom entreprenörsbranschen, där under­entreprenörer i flera led inte har koll på vad som sker på arbetsplatsen.

Bemanningsbranschen är ett annat område som sticker ut i skadestatistiken. Ovana och dåligt introducerade ungdomar kastas in under pågående process.

Inom båda dessa områden har regeringen ett tungt ansvar. Det går att tydligt se att politiska beslut av högerpartierna direkt har skapat förutsättningar för denna ökning av olyckor.

Nu har regeringen lämnat 2012 års vårproposition. Även denna gång uteblir stödet för en stärkt arbetsmiljö.

Hillevi Engström, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt fortsätter att lägga det tunga ansvaret för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna på de lokala skyddsombuden. Så alla ni skyddsombud – systrar och bröder – sträck på er. Det är vi tillsammans som får se till att vi får ett hållbart arbetsliv. Det är vi som är Sveriges folkhälsoarbetare. Det är vi som får se till att våra kamrater kommer hem till familjen efter arbetsdagens slut!

Support your local Skyddsombud!

Fakta

Support your local Skyddsombud! är en grupp på Facebook med 2 900 medlemmar. Gruppen är till för diskussioner och kunskapsutbyte för arbetsmiljöintresserade, till stöd för skyddsombuden.