Byggelever och småföretag har usla kunskaper i arbetsmiljö, visar en landsomfattande granskning från Arbetsmiljöverket.

Mellan 2008 och 2011 inträffade drygt en dödsolycka i månaden. Det betyder att 50 byggjobbare fick sätta livet till.

Unga är överrepresenterade i olycksstatistiken. Av de närmare 6 000 som drabbades av en allvarlig olycka med mer än två veckors sjukfrånvaro under samma period var 12 procent unga, upp till 24 år.

Bristfälliga kunskaper under yrkesutbildning och praktik kan vara en orsak enligt Arbetsmiljöverket. Nästan samtliga av de 100 skolor som hittills inspekterats har fått krav på att förbättra sin undervisning.

− Kunskap om riskerna och hur man arbetar säkert är livsviktigt för alla inom byggsektorn, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Hittills har Arbetsmiljöverket genomfört 4 700 inspektioner. Drygt två tredjedelar behöver förbättra sina kunskaper. Störst behov av förbättringar har gymnasieskolornas byggprogram och småföretag.

Granskningen av branschen kommer att pågå under 2012. Alla delar av byggkedjan finns med, från utbildning, till projektering och etablerad byggarbetsplats.

− Det handlar mycket om attityder, säger Håkan Olsson. Därför behöver alla arbetsmiljöansvariga även på yrkesutbildningarna vara goda föredömen och driva på för en hög riskmedvetenhet.

Många bygger först och tänker sen. De skyddar sig inte mot riskerna för fall som kan få förödande konsekvenser och har dålig koll på damm, buller samt tunga lyft och dåliga arbetsställningar, som ligger bakom många arbetssjukdomar.