2 500 elmontörer, drifttekniker och andra Sekomedlemmar inom energiområdet har fått ett nytt avtal.

Avtalet, som gäller från den 1 april 2012 till och med 31 mars 2013, innebär att lönerna höjs med minst 2,6 procent från den 1 april. Det är lika mycket som andra grupper på arbetsmarknaden har fått i årets avtalsrörelse.

Sekos grupper vid kraftverk och eldistributionsföretag (där också Elektrikerna har många medlemmar) tjänar i dag i snitt omkring 27 000 kronor i månaden .

Hela löneökningen på 2,6 procent ska fördelas i lokala förhandlingar. I avtalet finns alltså ingen individgaranti (en minsta löneökning som alla har rätt till).

– Det hade vi inte i det gamla avtalet heller, säger Seko:s förbundsordförande Jan Rudén. Men nu inför vi ett skydd mot godtycke. Om någon anställd får sin månadslön höjd med mindre än 320 kronor ska arbetsgivaren hålla särskilda överläggningar med det lokala facket om vad det beror på.

Också minimilönerna i avtalet ska räknas upp med 2,6 procent. Före uppräkningen var minimilönen för en 18-åring utan erfarenhet 18 199 kronor i månaden. En anställd med två års erfarenhet ska ha minst 20 966 kronor i månaden, och de som har fem års erfarenhet i yrket ska tjäna minst 23 732 kronor. Att dessa nivåer numera framgår tydligt av avtalet är viktigt för att hindra att företag från andra EU-länder som arbetar i Sverige konkurrerar med lägre löner.

Förutom löneökningarna har Seko och Energiföretagens Arbetsgivareförening, EFA, enats om att höja inbetalningarna till de anställdas tjänstepensioner med 0,2 procent. Jan Rudén förklarar bakgrunden:

– 2010 avsattes 0,2 procent till kompetensutvecklingskonton, men de pengarna har flytttats hit och dit. Nu har vi enats om att lägga dem på pensionerna i stället.

För både arbetare och tjänstemän inom energibranschen följer tjänstepensionen den så kallade ITP-planen.

EFA:s vd Ulrika Egerlid Schotte beskriver förhandlingarna med Seko som konstruktiva – och hon är nöjd med resultatet:

– I fråga om de allmänna anställningsvillkoren ville vi helst bara förlänga det gamla avtalet, och vi kom ganska nära det målet.