– Vi som gillar cyklar vet att man måste trampa på lite extra i uppförsbacke. Regeringen väljer i stället att bromsa.

Liknelsen var glasklar när Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Per Bolund i dag presenterade partiets förslag till vårbudget.

I likhet med Socialdemokraterna vill MP satsa på utbildning för unga, om än inte lika långtgående som (S) förslag om ett ungdomskontrakt för att få samtliga ungdomar att nå gymnasieexamen.

MP kvantifierar i stället sina satsningar för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten med 5 000 extra platser för jobbutbildning, 15 000 nya traineeplatser och sommarjobb för alla 16- och 17-åringar.

I budgetförslaget finns också en riktad satsning genom sänkt arbetsgivaravgift som ska avlösa den generella sänkningen som regeringen införde 2007.

Sänkt arbetsgivaravgift ska enligt Miljöpartiet bara erbjudas de arbetsgivare som verkligen anställer en arbetslös ungdom.

På så sätt kommer man undan den enligt alla utvärderingar mycket stora överkompensationen genom sänkt arbetsgivaravgift till alla, det vill säga att många företagare använder sänkningen till att höja vinsterna i stället för att anställa fler.

Förslaget om sänkt arbetsgivaravgift bara till den som verkligen anställer en arbetslös ungdom fanns med i det gemensamma rödgröna förslaget 2010.

Riktade satsningar är visserligen att föredra framför regeringens generella och extremt kostsamma jättebidrag till företagen.

Ambitionen borde dock i första hand vara skapa ett så bra företagsklimat och en så bra matchning mellan arbetslösa och arbetstillfällen att inget jobb ska behöva skapas genom att sänka kostnaden för arbetskraft.

Subventioner för att skapa vissa typer av jobb som samhället behöver har vi alltid haft och ska ha även i framtiden. Även riktade satsningar i form av lönebidrag till individer.

Men arbeten på den öppna marknaden skapas i första hand genom en bra ekonomisk utveckling och företag som kan konkurrera på jämlika villkor.

På så sätt upprätthålls också ett väl fungerande svenskt näringsliv.

Miljöprofilen representeras i budgetförslaget främst av en kraftfull satsning på en snar utbyggnad av järnvägssträckor.

Kostnaderna för en sådan jättesatsning väljer Miljöpartiet att vänta med till höstbudgeten, och det är uppenbart att Miljöpartiet till dess hoppas på en uppgörelse med regeringen kring frågan.

Miljön finns också med i förslaget om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel.

En mindre men mer spektakulär klimatsatsning är den momsbefrielse som partiet också föreslår för reparationer.

Att regeringens befrielse av moms på restaurangmat, en åtgärd som Miljöpartiet också ställer sig bakom, skulle skapa jobb är ytterst osäkert, åtminstone till en rimlig kostnad per jobb. Men förslaget om att slopa momsen på vissa reparationer ska enligt Miljöpartiet få människor att använda sina cyklar och bruksföremål längre tid och reparera dem i stället för att skrota dem i förtid.