… i den politiska debatten, men den sammanfattar också flera av de viktigaste dygderna vi har att leva efter: givmildhet, gemenskap, samarbete, sympati. Så svarade Terry Eagleton på samtalsledaren Ola Sigurdsons avslutande extrafråga om varför han är så rolig, efter föreläsningen om ”vårt behov av Marx”. Hans senaste bok vederlägger systematiskt alla fördomar om vad Marx egentligen stod för. Föreläsningen spårade en grundläggande vilja att alla människor ska få blomstra. Även analysen av hur produktionvillkoren formar samhällen siktar hela tiden mot allas fria utveckling, eller som Eagleton summerade det i två ord: ”politisk kärlek”.