Arbetsgivarna stämmer Byggnads för föreningsrättskränkning och kräver att facket ska avbryta strejken på vvs-företag och plåtslagerier. Arbetsgivarna anser att Byggnads med sin strejk straffar företag som har företrädare som är aktiva i arbetsgivarorganisationerna.

– Vi stämmer Byggnads för att nio av de 14 företag som facket tagit ut i strejk har företrädare som är aktiva i våra arbetsgivarorganisationer eller hos Svenskt Näringsliv. Om de som har uppdrag hos oss blir uttagna i konflikt så här kommer vi få svårigheter att rekrytera nya ledamöter, säger  Thomas Dahlberg, vd för PLR – Plåtslageriernas riksförbund.

I ett debattinlägg som publiceras på tidningen Arbetets hemsida förklarar arbetsgivarna sin ståndpunkt och skälen till stämningen. I inlägget skriver de att bara 2 procent av företagen hos arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och PLR har företrädare som är aktiva i styrelse och förhandlingsdelegationer, men dessa företag med aktiva i arbetsgivarnas organisationer är 65 procent av dem som är uttagna i strejk.

Debattartikeln är undertecknad av Roine Kristianson, vd för VVS Företagen och Thomas Dahlberg, vd för PLR . Dessutom har sju företrädare för de olika sektorerna inom Svenskt Näringsliv skrivit under inlägget – bland dem finns Dag Klackenberg, Jonas Milton, Peter Jeppson och även svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.

De lyfter fram företrädarna för sju vvs- och plåtföretag som har företrädare som är aktiva i arbetsgivarorganisationerna och vars företag är uttagna i strejk.

I sin argumentation skriver de att föreningsrätten reglerar både arbetsgivares och arbetstagares rätt att tillhöra en arbetsgivar- respektive facklig organisation. Medbestämmande lagen förbjuder att föreningsrätten kränks.

Åtgärder som vidtas mot en arbetsgivare kan utgöra föreningsrättskränkning, skriver de, och den som vidtar sådana åtgärder kan dömas att betala skadestånd.

Arbetsgivarna hävdar att åtgärder som riktas mot arbetsgivarnas företrädare är en attack mot partsrollen och det kan undergräva arbetsgivarnas möjligheter att förhandla om ett nytt kollektivavtal.

För att inte skadan ska bli värre kräver de att Byggnads stridsåtgärder avbryts, avslutar de sitt inlägg, och berättar att de stämmer Byggnads till Arbetsdomstolen.