Fler får sjukpenning, och fler beviljas sjukersättning. Det visar den senaste statistiken från Försäkringskassan.

Antalet dagar med sjukpenning var 12,5 procent högre i mars i år än i mars 2011.

Men ökningen är ojämnt fördelad. Bland kvinnor ökade sjukpenningdagarna med 15,4 procent, bland män bara med 8 procent.

Därmed förstärktes könsskillnaderna. I genomsnitt får kvinnor nu sjukpenning 8,9 dagar om året (omräknat till hela dagar), medan män får 5,2 dagar.

Bakom förändringen finns de många utförsäkrade som söker sig tillbaka till sjukförsäkringen, efter tre månaders karenstid. De förklarar 70 procent av ökningen i antalet sjukpenningdagar.

Och eftersom de utförsäkrade till största delen är kvinnor, så stiger förstås  sjukpenningtalet mest bland kvinnor då utförsäkrade begär ersättning från sjukförsäkringen på nytt.

Även antalet nybeviljade sjukersättningar (alltså förtidspensioner) har stigit under den senaste tolvmånadersperioden, totalt med 18 procent.

– Också här finns de utförsäkrade med i bilden, säger Mathias Johansson, analytiker vid Försäkringskassan. När de återvänder till sjukförsäkringen får de sjukpenning till en början, men många av dem beviljas senare sjukersättning.

Ökningen av antalet dagar med sjukpenning och antalet nybeviljade förtidspensionerna ser dramatisk ut när den beskrivs i procent. Men den sker från historiskt låga nivåer. Till en del kan ökningen det senaste året ses som en normalisering, resonerar Mathias Johansson.