Efter alliansens nedmontering av den svenska skolan kontrar nu Socialdemokraterna med ett förslag som skulle göra det möjligt för alla ungdomar att få gymnasiekompetens.

Upp till 25 år bör alla kunna läsa in förlorad utbildning. Detta samtidigt som deras uppehälle garanteras genom att studiestöd och pluggtid varvas med reguljära jobb eller praktik.

Det är ett mycket uppfriskande förslag.

Som Arbetet flera gånger tidigare konstaterat är ju bristen på utbildning en starkt bidragande orsak till den höga ungdomsarbetslösheten.

Naturligtvis måste löner och ersättning följa avtal och förslagen ska inte heller kunna utnyttjas för att konkurrera ut annan arbetskraft. Men med detta sagt råder inget tvivel om att satsningar på utbildning är den enda substantiella vägen mot full sysselsättning.

Om ungdomar inte har rätt utbildning hjälper det inte hur många kurser de sitter av i hur man undertecknar ett CV, eller hur många miljarder regeringen än slänger ut på företag som ändå inte behöver nyanställa.

Ett större problem kan möjligtvis bli att hitta den mängd lämpliga arbetstillfällen som krävs.

Enligt Socialdemokraterna skulle omkring 17 000 ungdomar per år passa in i förslaget. Majoriteten av dessa ska alltså samtidigt erbjudas någon form av deltids- eller halvtidsarbete.

Men det är en aktivitet och engagemang i det socialdemokratiska förslaget till minskad ungdomsarbetslöshet som är svår att finna i regeringens nyligen lagda vårbudget.

Jan Björklunds ambition att i stället stänga igen alla möjligheter att åter börja studera för dem som hoppar av gymnasiet vittnar inte bara om en tvivelaktig människosyn, den visar också en vilja till klassmässig styrning av utbildningsresultaten, eftersom det i högre utsträckning är arbetarklassens barn som utnyttjar möjligheten att komma igen med studier senare i livet.

Alliansens politik har påverkat våra ungdomars chanser att få jobb, men knappast till det bättre.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson konstaterade också vid dagens presentation att ungdomsarbetslösheten är högst i Norden och högst i jämförelse med alla liknande länder i Europa.

Bara krisländer med en ekonomi i fritt fall ligger aningen högre än Sverige.

Och sett till andelen ungdomar bland alla arbetslösa är vi högst inte bara i Europa utan i hela OECD.

Ungdomsarbetslösheten har dessutom ökat alltsedan valet i september 2006.

Och så, det viktigaste, som Arbetet flera gånger har skrivit om:

Ungdomsarbetslösheten är markant högre bland de ungdomar som inte har kompletta gymnasiebetyg än bland dem som har gått ut gymnasiet.

Denna skillnad i arbetslöshet mellan ungdomar med och ungdomar utan gymnasiebetyg har dessutom ökat kraftigt under senare år.

I det läget väljer alliansregeringen att ytterligare skära ned på gymnasieutbildningen och göra det ännu svårare att läsa in gymnasiet i efterskott för dem som av en eller annan anledning hoppar av skolan i unga år.

I stället ska de arbetslösa ungdomarna lära sig skriva ett CV, eller så får de möta en coach som lär dem slå sig på knäna och ropa ”Jag är bra!”

Man tar sig för pannan.

För Anders Borg måste det kännas förnedrande att Socialdemokraternas vårbudget nu drar till sig större intresse än den han själv lägger fram från den sittande regeringen.

Det är inte så underligt eftersom Borgs egen budget inte innehåller några förslag alls för att minska ungdomsarbetslösheten.

Men om han i sin handfallenhet vill få inspiration till höstbudgeten kan han alltid läsa det som Socialdemokraterna i dag lade fram.