Genom att identifiera de mest våldsutsatta platserna lyckades en skola i Tyresö utanför Stockholm minska våldet med 33 procent på två år, visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I sitt arbete mot våld och mobbning utgår skolorna i dag ofta från eleven. Ett effektivt sätt att minska brottsligheten är också att identifiera de platser där det förekommer mest våld, enligt Brås studie som omfattar sex skolor.

– Det hjälper inte att bara ha rastvakter på skolgården. Om skolan kartlägger på vilka platser och tider våldet förekommer samt vilken typ av våld det är, kan man sätta in åtgärder där och när de behövs, säger Per Alvant, utredare vid Brå.

I några skolor som ingår i studien kom man fram till att flest våldshändelser inträffade i elevskåphallar och utanför klassrum. Gemensamt för de utsatta platserna är att här samlas många elever och få vuxna. För att minska våldet satsade skolorna på förebyggande åtgärder, bland annat genom att förse klassrumsdörrar med glas för att få bättre översikt ut mot elevkorridorerna.

Utvärderingen visar att våldet minskade på de skolor där man satte in åtgärder mot ”brottsplatserna”.

– När skolor ska byggas eller renoveras kan man tänka på att sätta glasväggar mellan klassrum och korridor, säger Per Alvant.

Andra åtgärder kan vara att placera lärarrum och vaktmästeri mer centralt. Det ger bättre överblick mot elevutrymmena och kan bidra till att öka de vuxnas kontakt med eleverna.