Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

 Jobb finnes. Hou Hui har svårt att locka anställda till sin fotobutik.

 

Arbetskraft blir allt dyrare i Kina. Den yngre generationen är mer kräsen och bättre utbildad än tidigare. Arbetsgivare måste höja lönerna med upp till en tredjedel för att behålla sina anställda.

Hou Hui driver en liten fotoaffär med omsättning nog att ha en anställd. I alla fall tills nu. Han berättar om löneutvecklingen sedan han startade sin butik 2007, då han betalade 600 kronor i månadslön:

– Hon som jobbade här tidigare kom inte tillbaka efter nyåret i år, trots löfte om 1 500 kronor i månaden. Hon har jobbat här i över två år, och under den tiden har lönen tredubblats, vilket ändå inte var nog.

Nu söker Hou Hui en ny anställd som ska få 1 500 kronor i ingångslön. En anledning till lönestegringen är den minimilön på 1 350 kronor i månaden som infördes 2010. Men det beror också på samhällsutvecklingen i stort:

– På internet finns flera jobb med över 2 000 kronor i månadslön. Allt fler går på universitet, och har mycket högre krav än för bara ett par år sedan, säger Hou Hui.

Under de senaste årtiondenas hysteriska tillväxt har större städer och den rika östkusten förlitat sig på arbetskraft från de fattigare provinserna, så kallade migrantarbetare. Det handlar såväl om medelålders män i byggsektorn som unga kvinnor på fabriksgolv.

Men den billigare arbetskraften är av flera anledningar nu mer sällsynt: Kinas unga har blivit färre i och med tre decennier av ettbarnspolitik. Samtidigt är utbildningsnivån högre, och genom internet ökar också medvetenheten om löner och arbetsrätt. Det märks inte bara hos småföretagare som Hou Hui, utan även vid större företag i Kina.

Kina lider nämligen av brist på arbetskraft, som blir särskilt tydlig efter det kinesiska nyåret i februari. Enligt statliga medier saknade fabriksstäderna Shenzhen och Guangzhou ”hundratusentals arbetare” i början av mars i år, medan den rika kustprovinsen Shandong hade förlorat en tredjedel av sina migrantarbetare.
Det råder också inflation. Och då lönerna inte stiger lika fort som priserna, tvekar många att lämna hem och familj för allt mindre

marginaler i storstäderna. Hou Huis tidigare anställda kom exempelvis från provinsen Anhui, en dagsresa från Peking.

För att behålla de anställda måste arbetsgivare alltså betala mer.

Appletillverkaren Foxconn höjde lönerna med upp till 25 procent från den 1 februari i år. Andra vanliga åtgärder är kontantbonus till dem som återvänder till arbetet, och ytterligare en klumpsumma om man tar med sig en bekant.

Många utländska företag har flyttat den billigaste produktionen till grannländer som Bangladesh och Indonesien.

Ett exempel är danska Scancom som nu har 4 000 anställda i Vietnam. Företaget planerar att dubbla sin produktion av möbler där inom två år, med hjälp av fler anställda och bättre maskiner. Där går det fortfarande att anställa för under tusenlappen i månaden, vilket nu är både olagligt och omöjligt i Kina.

Joe Olsson