En säljare fick provanställning på ett tjänsteföretag i Stockholm trots att han hade tillräckligt goda meriter för fast anställning, anser facket och stämmer arbetsgivaren för brott mot kollektivavtalet.

Anställningsavtalet har varit otillåtet och därför ska anställningen gälla tills vidare, kräver Unionen.

Enligt tjänstemannaavtalet får avtal om provanställning träffas i två fall: Om arbetstagarens kvalifikationer inom yrket är oprövade eller om det finns särskilda skäl på grund av arbetsuppgifternas speciella krav. Någon annan möjlighet till provanställning finns inte enligt kollektivavtalet, menar facket.

I det aktuella fallet hade säljaren 14 års erfarenhet inom yrket när han fick provanställningen på sex månader. Han hade också haft en projektanställning som säljare inom samma koncern under ett år. Detta noterades även i hans anställningsavtal, som sades upp efter sex månader.

Eftersom säljaren ”hade goda kvalifikationer inom befattningsområdet förelåg inte något prövobehov, varför provanställningen av honom strider mot kollektivavtalets regler”, skriver facket i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Unionen yrkar 150 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.