Jag har i dagarna lämnat in en skriftlig fråga till näringsminister Annie Lööf. I den frågar jag henne huruvida hon avser att ta initiativ för en handlingsplan som syftar till att uppmuntra och stötta non profit-företag och andra aktörer inom socialt företagande. Det finns nämligen en stor potential till nya jobb genom socialt entreprenörskap. Med rätt insatser som exempelvis regelförändringar och stöd skulle småföretag som profilerat sig inom socialt entreprenörskap kunna få möjlighet att växa och utvecklas.

Samhället och näringslivet består av allt fler företag som säger sig bedriva ett socialt entreprenörskap, som tar samhällsansvar genom att tillföra en social dimension i sitt sätt att arbeta. Det är i grunden något positivt, men det finns också oklarheter kring vad det betyder att vara non profit-företag, att ta samhällsansvar och ha en social profil.

Idéburna, icke vinstdrivande organisationer, företag och stiftelser är en kategori av aktörer som skulle kunna uppmuntras att växa.

Det är aktörer som ofta finns i den ideella sektorn och som vill vara med och ta ett större samhällsansvar.

De bidrar till mångfald och nytänkande, och kan fungera som ett bra komplement i såväl civilsamhället som näringslivet. Några hinder för dessa aktörer är systemet med upphandlingar, där större aktörer ofta slår ut mindre aktörer. Dessutom omfattar upphandlingarna ofta större uppdrag, vilket slår ut små aktörer.

Dessa aktörer är lokalt förankrade, oftast via sina medlemmar, med stor tillgång till socialt och kulturellt kapital. De står för kontinuitet och långsiktighet, vilket behövs, inte minst inom välfärdssektorn där andra aktörer än kommunen eller landstinget bedriver verksamhet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har antagit ett yttrande som lyfter betydelsen av socialt entre­prenörskap. I yttrandet slår man fast att socialt företagande utgör ett cent­ralt inslag i den europeiska sociala modellen och utgör ett värdefullt bidrag till samhället. EU:s arbete för att främja civilsamhällets olika aktörer att vara mer närvarande i att skapa jobb och företagande är positivt. ­Sverige bör ta initiativ i samma riktning anser jag.

Carina Adolfsson ­Elgestam
är sedan 1998 riksdags­ledamot (S) från Krono­bergs län. Hon är ursprungligen träindustriarbetare och intresserad av fackliga frågor.