LO:s ordförande ska tjäna lika mycket som 3,5 industriarbetare. Det är grundtanken i det nya lönesystem för ledningen som LO beslutar om i morgon.

Frågan om vad LO:s ordförande egentligen tjänar och vad som är rimligt dyker upp med jämna mellanrum. Dagens system bygger på en fast lön, som alltid är 28 procent högre än den högsta ombudsmannalönen, och ersättningar från olika styrelseuppdrag. Men det kan det nu bli ändring på.

I morgon fattar LO:s representantskap beslut om ett nytt lönesystem för LO-ledningen. I det nya systemet ska det tydligt framgå vilken inkomst ledarna har och styrelsearvodena ska räknas av från lönen.

– Vi vill göra det mer transparent så att man tydligt ser hur mycket ledningen tjänar, säger Kjell Ahlberg, kanslichef på LO.

I framtiden ska LO-ledningens löner knytas till industriarbetarnas. LO:s ordförande ska tjäna lika mycket som tre och en halv genomsnittliga industriarbetare. År 2010 motsvarade det en årslön på 1 075 319 kronor eller 89 610 kronor i månaden.

LO:s vice ordförande och avtalssekreterare ska tjäna tre industriarbetarlöner vilket motsvarade 76 809 kronor i månaden 2010. Inget extra ska tillkomma utöver den angivna nivån utan alla styrelsearvoden räknas av från lönen.

Anledningen till att just industriarbetarlöner valts som grund är att det är ett begrepp LO länge använt till exempel i rapporterna om Maktelitens löner. Begreppet går också att följa långt tillbaka i tiden.

– LO:s ordförande har gått från att tjäna sex industriarbetarlöner på 1950-talet till att nu tjäna runt fyra, säger Kjell Ahlberg.

Sedan mitten av 1980-talet har ordförandens inkomst legat stadigt runt fyra industriarbetarlöner, men år 2010 var den nere på rekordlåga 3,2.

Tanken med det nya systemet är dock inte att förändra inkomstnivån för ledningen, enligt Kjell Ahlberg. Han säger att de förvisso får högre lön, men att deras deklarerade inkomster kommer att vara oförändrade eller möjligen minska något.

– Vi gör det här enbart för att det blir bättre, enklare och tydligare.