Sysselsättningen ökar, särskilt bland kvinnor, och arbetslösheten minskar, om än marginellt.

De senaste månaderna har både Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen kommit med dystra siffror om läget på arbetsmarknaden. Nu kommer nya siffror från Statistiska centralbyrån som visar att läget ljusnade i mars.

– Mars ser oväntat starkt ut, men man måste vara försiktig när man tolkar siffrorna. Vi har ett osäkert läge på arbetsmarknaden, säger Peter Beijron, som arbetar med SCB:s arbetskraftsundersökningar.

Så sent som förra tisdagen kom Arbetsförmedlingen med en dyster rapport. Enligt Arbetsförmedlingen ökade arbetslösheten och varslen om uppsägning i mars. Samtidigt minskade antalet nya, lediga jobb.

Nu kommer SCB med nya siffror som visar att antalet sysselsatta ökade med 78.000 mellan mars 2011 och mars 2012, varav 74.000 kvinnor. Och antalet arbetslösa kvinnor minskade med 26.000. Båda siffrorna är statistiskt säkerställda.

SCB och Arbetsförmedlingen mäter på olika sätt. Därmed blir siffrorna olika, men både SCB och Arbetsförmedlingen brukar ge ungefär samma bild av vart utvecklingen är på väg.

Men i mars pekar siffror åt olika håll. Arbetsförmedlingens pekar nedåt, SCB:s uppåt. Det är ovanligt.

Arbetsförmedlingens siffror grundas på antalet människor som finns i registren som arbetslösa, varslade eller vad det nu kan vara. SCB ringer upp 29.500 personer varje månad och ställer frågor. Gruppens sammansättning varierar från månad till månad.

– De som deltog i mars tillfrågades senast i december. I april är det andra människor som blir tillfrågade, berättar Peter Beijron och tillägger att gruppernas sammansättning kan påverka resultatet.

Med andra ord: det är säkrast att vänta och se om uppgången håller i sig.

SCB:s oväntade siffror för mars talar om att det är arbetsmarknaden för kvinnor som ljusnar. Sysselsättningen bland män är oförändrad och arbetslösheten ökar, om än så lite att det ligger inom ramen för den statistiska felmarginalen.

Antalet anställda ökade med 52.000 i mars. De flesta var kvinnor. Antalet kvinnor i arbete ökade med 68.000 på ett år mellan mars 2011 och mars 2012.

Var fjärde ung människa under 25 år var arbetslös i mars, enligt SCB:s sätt att mäta. Det är mer eller mindre oförändrat jämfört med året innan.