– Vi mötte ingen förståelse för det hårda arbete våra medlemmar utför, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads som i kväll sa nej till ett medlarbud om nya avtal för vvs-arbetare och plåtslagare.

I och med Byggnads nej har förhandlingarna med motparterna, VVS-Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund, avbrutits, och den strejk Byggnads har varslat om bryter ut klockan 6 i morgon, onsdag.

Konflikten gäller fem olika avtalsområden: VVS-avtalet, kylavtalet, byggnadsplåtslageriavtalet, ventilationsavtalet och plåtbearbetningsavtalet. Huvudskälet till att facket förkastade medlarnas slutbud var att det inte innehöll någon som helst arbetstidsförkortning. Byggnads hade begärt sju timmars arbetstidsförkortning per år, i tillägg till de 33 timmar som finns i avtalen sedan tidigare.

– Vi var villiga att använda löneutrymme för att betala arbetstidsförkortningen. Ändå erbjöd arbetsgivarna inte en enda timme, säger Torbjörn Johansson.

– Inom industrin har arbetstiden redan förkortats med 80 timmar per år. Våra medlemmar, som har mycket tunga och slitsamma arbeten, kan inte ens få hälften av det.

I slutbudet saknade facket också en förbättring av lärlingarnas löner. Enkelt uttryckt får en lärling som just lämnat skolan 50 procent av vad en fullärd yrkesarbetare tjänar – om han eller hon arbetar på ackord. Men där i stället tidlön tillämpas får lärlingarna bara 50 procent av minimilönerna, inte 50 procent av den genomsnittliga förtjänsten för de fullärda VVS-teknikerna och plåtslagarna – vilket Byggnads nu kräver.

Strejken berör tio VVS-företag och fyra plåtfirmor, totalt 1 200 – 1 500 personer.

Robert Jakobsson, förhandlingschef vid VVS-Företagen, är överraskad över att Byggnads förkastade budet.

– Vi har arbetat tillsammans med Byggnads kring budet, och de har inte sagt någonting om att de inte var nöjda i fråga om arbetstiderna och lärlingarnas löner, säger Robert Jakobsson.

VVS-Företagen var, med Robert Jakobssons ord, ”inte glada” åt medlarbudet, men var ändå redo att acceptera det. Arbetsgivarna har länge eftersträvat en sammanslagning av de fem avtalen till ett, och budet innebar ett stort steg på vägen.