Vill du ha sommarsemester i oktober? Arbetsgivarnas krav på flexiblare utlägg av semester är en av pusselbitarna när medlarna filar på ett slutbud i telekomkonflikten.

Enligt semesterlagen har anställda rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Men IT- och Telekomföretagen inom Almega vill förlänga ”sommaren” till att vara från april till och med oktober.

– Vi har mycket grävarbeten som måste göras då det inte är tjäle i marken, förklarar Kristina Karmestedt, förhandlingschef  vid IT- och Telekomföretagen.

Kristina Karmestedt svarar inte direkt ja på frågan om en förlängd semesterperiod medför sådana besparingar för företagen att det ökar utrymmet för löneökningar.

– Det ger i alla fall företagen större möjligheter att planera verksamhen, säger hon.

Arbetsgivarna inser att Seko måste få någonting i stället för att gå med på ett sådant avsteg från en lagstadgad rättighet. Seko har krävt minst lika stora löneökningar som andra grupper har fått, det vill säga 2,6 procents högre löner under en tolvmånadersperiod. Facket vill också höja avtalets lägstalöner för yrkesarbetare (i dag är lägsta lönen för en 18-åring 16 586 kronor i månaden), och begär ett generellt påslag som gör att alla anställda garanteras minst 500 kronor mer i månaden.

Av de här kraven verkar det sistnämnda särskilt svårsmält för IT- och Telekomföretagen.

– 2010 kom vi överens med facket om att vi inte ska ha individgarantier i avtalen. Det stjälper principen om att lönen ska sättas efter prestation, säger Kristina Karmestedt.

Seko har varslat om strejk för 1 600 medlemmar, bland annat inom TeliaSonera och dess dotterbolag, sedan facket funnit att motparten erbjöd lägre löneökningar än andra grupper redan har fått i årets avtalsrörelse.

Det gamla avtalet löpte ut 1 april, men IT- och Telekomföretagen erbjöd sig att höja lönerna med 2,6 procent först från och med 1 juni 2012. Under en ettårig avtalsperiod skulle de anställda alltså få ut ut sina höjda löner under tio månader i stället för tolv. Det motsvarar löneökningar på bara 2,2 procent räknat på tolv månader, vilket är mindre än ”märket” i årets avtalsrörelse.

En strejk kommer framför allt att märkas i form av längre köer i Telias kundtjänst och längre väntetider för reparationer och support.