Ett nytt bevakningsavtal är klart. Det blir därmed ingen konflikt i säkerhetsbranschen denna vecka.

I morgon skulle Transport ha inlett sin konflikt i bevakningsbranschen men i går blåstes konflikthotet av när båda parter tackade ja till ett bud från medlarna.

Det nya avtalet är ettårigt och ger de anställda 720 kronor mer i månaden. Enligt facket handlar det om löneökningar på 3,2 procent. Ingångslönerna höjs däremot inte lika mycket.

– Ingångslönerna höjs med 600 kronor, men procentuellt räknat är det nästan 4 procent, säger Lars Lindgren Transports ordförande.

Han säger att nyanställda ändå kommer att tjäna på uppgörelsen. Lönesystemet i branschen består av en nyanställningslön som kan gälla maximalt sex månader. Därefter kommer en grundlön och sedan fyra olika löneklasser beroende på arbetsuppgifter. Tidigare kunde de anställda gå på den låga grundlönen hur länge som helst men nu finns en gräns på maximalt nio månader.

– Vi har exempel på folk som gått på grundlön i sju, åtta år. Bara den här begränsningen gör att de med lägst lön tjänar rejält på avtalet, säger Lars Lindgren.

Även arbetsgivarna i Almega säkerhetsföretagen nöjda med att uppgörelsen nu är på plats och att konflikthotet därmed är undanröjt. Enligt arbetsgivarna ligger avtalet också i nivå med det så kallade industrimärket.

– Trots den höga lönekostnadsökning det innebär för branschen kunde vi acceptera detta bud från medlarna som trots allt håller sig inom ramen för de avtal som redan träffats på arbetsmarknaden, 2,6 procent, säger Marcus Lindström branschansvarig på Almega säkerhetsföretagen i ett pressmeddelande.

En förändring som kan minska kostnaden för avtalet något är att en avsättning till utbildning har tagits bort, men i övrigt har Lars Lindgren svårt att förstå hur arbetsgivarna räknar.

– Det handlar om att trolla med siffror för att få fram något som passar. 720 kronor på våra löner är 3,2 procent, sedan spelar det ingen roll hur man räknar, men blir de nöjda med sina beräkningar så gör det inte mig något, säger han.

Det nya bevakningsavtalet gäller runt 8 000 medlemmar i Transport.