Vi har haft tur
städerna som bombas är andra länders städer
husen som sprängs är andra människors hus
människorna som dör är andra systrars bröder

vägarna fyllda av kratrar heter inte
Björkvägen
Svartågatan
Solstigen
skolorna som brinner
brinner inte av våra barns teckningar
sjukhusen utan el
huserar inte våra vänners skrik

men statsministerns ord kring exportinkomsterna
till vårt oskuldsfulla land
vibrerar i blodet
på gatorna

Jenny Wrangborg

MOTORD

Publiceras på arbetet.se/kultur varje lördagmorgon. Läs fler!