En lyssnar på hårdrock och en annan på klassisk musik. En ser full sysselsättning som nyckeln till framgång medan en annan vill ha mer facklig samordning, även med tjänstemännen.

Arbetet har tagit pulsen på de fyra kandidaterna som tävlar om att ta över ordförandeklubban i LO. Svaren på läsarnas frågor avslöjar inte bara hur de ser på LO:s framtid utan också vilka läsupplevelser som format dem och om de kan tala som Håkan Juholt.

 

Helén Pettersson

40 år, riksdagsledamot (S) sedan 2006. Bakgrund inom Hotell- och restaurangfacket och i LO både centralt och i Västerbotten. Stöds av Handels.

1. Hur vill du att LO ser ut om fem år?

Vi ska vara en starkare organisation med fler medlemmar och vi ska ses som en stark och pålitlig röst i samhällsdebatten.

2. Vad har LO gjort om tio år för att göra Sverige och världen lite bättre?

Vi har organiserat fler och på så vis sätt till att deras röster blivit hörda, och så att de fått bättre villkor på jobbet och i livet. Det är det vi jobbar med, att stärka organisationen för att gör tillvaron bättre för våra medlemmar i hela världen.

3. Vad ska vi ha LO till i framtiden? I dag förhandlar inte LO och samordningen funkar ju sådär?

Det är väl en sanning med modifikation att samordningen inte fungerar. Jag tror att vår roll och samordningen blir allt viktigare. Kapitalet och företagen blir bara starkare och starkare och då måste vi också bli starkare för att balansera upp det.

4. Vill du minska toppstyret inom facket och öka makten hos gräsrötterna? Hur i så fall?

Det är en ständigt återkommande diskussion, men jag tycker inte att den fackliga organisationen är särkilt toppstyrd. Facket är en väldigt demokratisk organisation där medlemmarna kan göra sina röster hörda.

5. Hur ska fackligpolitisk samverkan se ut i framtiden?

Den ska stärkas. Vi inom facket är beroende av att vi kan påverka även politiskt och då är samverkan med Socialdemokraterna den självklara vägen, men vi ska också försöka påverka andra partier i våra frågor.

6. Hur ska du lyckas höras och föra fram LO i mediebruset?

Ju starkare medlemsstödet blir desto mer tyngd får LO per automatik i samhällsdebatten. Men det också viktigt att kasta sig ut där och verkligen trycka på och visa upp vad LO tycker och gör. Vi måste ha åsikter om allt som sker runt omkring för att skapa opinion.

7. Vilken mediestrategi har du för LO? Tycker du att alla medlemmar ska få tidningen Arbetet?

Jag har som ordförandekandidat inte någon färdig mediestrategi att lägga fram, men jag hoppas att så många medlemmar som möjligt ska läsa Arbetet.

8. Vad tycker du om fas 3?

Illa. Fas 3 är en inlåsningseffekt och jag har svårt att se det som en arbetsmarknadsåtgärd överhuvudtaget. Det är en väldigt omotiverad åtgärd som jag inte ser nyttan av. Det finns oändligt mycket bättre alternativ.

9. Hur ser du på lönerna i kvinnodominerade sektorer? Vad kan/ska facket göra?

Det är skandal att vi har så stora skillnader mellan mäns och kvinnors löner 2012. Det måste LO jobba aktivt för att förändra, men hur det ska gå till är inget som en enskild LO-ordförande ska bestämma. Det måste diskuteras inom och mellan förbunden.

10. Vill du driva frågan om arbetstidsförkortning?

Jag bär med mig beslutet från vår distriktskongress om att satsa på arbetstidsförkortning, men jag ser inga möjligheter att driva det just nu.

11. Som LO-ordförande blir du också ordförande i Folksam. Tycker du att det är rimligt att Folksams vd har en årslön på nästan sju miljoner?

Jag är för dåligt insatt i den frågan. Det finns säkert någon anledning till det, men jag har inte varit med och fattat beslutet.

12. Vilka åtgärder behöver vidtas för att direktörerna och ägarna inte ska fortsätta att ta ut en allt större del av vinsterna, medan arbetarna alltid får stå tillbaka?

En jättebra fråga som jag önskar att jag hade något färdigt svar på. Ju mer inkomstskillnaderna skenar iväg ju större blir klyftan i samhället. Man måste börja med att lyfta diskussionen om det här, och där gör redan LO ett jättebra jobb. Sedan är det ju inte facket som kan påverka lönerna för direktörer utan det är en fråga vi får driva politiskt.

13. Hur kan facket organisera de utslagna? Kan en fas 3-ombudsman och rättighetsbyråer för sjuka vara något?

Vi har väldigt svårt att nå både medlemmar och ickemedlemmar som hamnat utanför eftersom arbetsplatsen är navet i vår verksamhet, men det måste vi bli bättre på. Det är en viktig diskussion vi måste ta, för vi får inte låt människor hamna utanför.

14. Vilka styrelseuppdrag har du?

Jag är vice ordförande i Umeå arbetarkommun och ordförande i ABF-distriktet i Västerbotten.

15. Vilken är den bästa bok du läst?

Jag läser väldigt mycket, men jag återvänder alltid till Tolkientrilogin. Den är ett konstverk inom litteraturen.

16. Vilken låt laddade du senast ner?

Jag är värdelös på att ladda ner, men den senaste låten jag lyssnade på på Spotify var Whitesnakes Mistreated.

17. Är du en god talare, som Juholt, och törs du ryta ifrån när det krävs?

Jag törs absolut säga ifrån när det krävs, och jag tycker nog att jag är ganska mycket agitator. Jag tycker om att tala inför och med människor, men om jag är en god talare ska väl egentligen andra bedöma.

18. Varför är du en bra LO-ordförande?

Jag har en god kunskap om LO-organisationen då jag varit aktiv i alla delar och jag känner också arbetarrörelsen i stort. Det gör att jag har koll på de utmaningar och möjligheter vi står inför. Det är också ett stort plus att jag varit heltidspolitiker och har fått bra kontakter och nätverk inom politiken.

Jan-Henrik Sandberg

53 år, Pappers ordförande sedan 2006. Nominerad av Pappers.

1. Hur vill du att LO ser ut om fem år?

Då är LO betydligt mer enigt när det gäller mål och uppträdande inte minst i avtalsrörelser. Vi kan agera med större koordination och samlad kraft.

2. Vad har LO gjort om tio år för att göra Sverige och världen lite bättre?

Vi måste fortsätta att utveckla de avtal och villkor vi har för arbetstagare i Sverige idag, och vi måste engagera oss mer i utvecklingsländerna för att stärka dem i deras fackliga utveckling. Det är också viktigt för att produktionen inte ska flytta ut till länder med billigare arbetskraft och sämre villkor för de arbetande.

3. Vad ska vi ha LO till i framtiden? I dag förhandlar inte LO och samordningen funkar ju sådär?

Det är just samordningen vi ska ha LO till så att fackförbunden kan agera tillsammans. Jag tror också att vi behöver en ännu bredare samordning med tjänstemännens fackliga organisationer för att få en ännu större styrka.

4. Vill du minska toppstyret inom facket och öka makten hos gräsrötterna? Hur i så fall?

Inflytandet från gräsrötterna står i direkt proportion till deras eget engagemang. Man måste uppmuntra medlemmarna ute på arbetsplatserna att engagera sig fackligt. Toppstyrning uppträder när andra inte engagerar sig tillräckligt.

5. Hur ska fackligpolitisk samverkan se ut i framtiden?

Den måste utvecklas så att det finns ett regelbundet samspel mellan LO och det socialdemokratiska partiet, men vi måste också skaffa bättre rutiner för att påverka politikerna som bestämmer även om det är en borgerlig regering.

6. Hur ska du lyckas höras och föra fram LO i mediebruset?

Man måste formulera LO:s utspel på ett tydligt sätt. Man måste kunna ställa saker och ting på sin spets i form av uttalanden som väcker debatt och uppmärksamhet.

7. Vilken mediestrategi har du för LO? Tycker du att alla medlemmar ska få tidningen Arbetet?

När det gäller Arbetet är det en kostnadsfråga. Tidningen skulle givetvis förtjäna att läsas av alla, men det är en fråga om vilka prioriteringar förbunden vill göra. En mediestrategi är något man måste utarbeta inom LO gemensamt och inget jag kan slänga ihop så här.

8. Vad tycker du om fas 3?

Ett dåligt system som bör avvecklas till förmån för mer seriösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

9. Hur ser du på lönerna i kvinnodominerade sektorer? Vad kan/ska facket göra?

Man måste analysera läget. Det är uppenbart att det finns grupper som är underbetalda i förhållande till sina kvalifikationer, men det kanske inte gäller alla kvinnodominerade yrken. Vi måste på ett kontrollerat sätt värdera upp de undervärderade jobben. Jag tror att jämställdhetspotterna liknande dem vi hade 2007 är ett verksamt medel med tillägget att de fackförbund som får de extra pengarna också på ett tydligt sätt måste visa hur de ska distribueras.

10. Vill du driva frågan om arbetstidsförkortning?

Det är en fråga som vi måste koppla till frågan om pensionsålder och hur man ska få folk att orka jobba ett helt yrkesliv. En arbetstidsförkortning kan vara ett led i en sådan utveckling, men man måste nog se över hela problematiken. Pappers kräver sedan många år arbetstidsförkortning inom avtalsrörelserna.

11. Som LO-ordförande blir du också ordförande i Folksam. Tycker du att det är rimligt att Folksams vd har en årslön på nästan sju miljoner?

Jag har inte deltagit i lönesättningsprocessen, så jag kan inte uttala mig om det.

12. Vilka åtgärder behöver vidtas för att direktörerna och ägarna inte ska fortsätta att ta ut en allt större del av vinsterna, medan arbetarna alltid får stå tillbaka?

Våra avtal styr de anställdas löner och inte direktörernas löner. Men om arbetstagarnas löner ska styras av någon norm vore det rimligt att den omfattade även högt uppsatta direktörer. Varför ska de anställda nöja sig med 2,6 procent om direktörerna nästan fördubblar sina löner?

13. Hur kan facket organisera de utslagna? Kan en fas 3-ombudsman och rättighetsbyråer för sjuka vara något?

Det är något vi får titta på. Det viktiga är att få folk tillbaka i arbete, och givetvis måste vi jobba även för våra medlemmar som halkar ut från arbetsmarkanden.

14. Vilka styrelseuppdrag har du?

Jag är ordförande i Pappers förbundsstyrelse och jag sitter även i Dagens Arbetes styrelse och Ivar Lo Johanssons stipendiefond. Jag har inga andra bolagsstyrelseuppdrag eller arvoderade uppdrag.

15. Vilken är den bästa bok du läst?

Det är svårt. Det har ju blivit en del böcker genom åren, men novellsamlingen Framför lagen av Franz Kafka läser jag om och om igen.

16. Vilken låt laddade du senast ner?

Jag lyssnade på Fantasi för flöjt och piano av Philippe Gaubert på Spotify innan jag gick och la mig igår.

17. Är du en god talare, som Juholt, och törs du ryta ifrån när det krävs?

Spontant är jag inte en lika god talar som Juholt, men jag är nog en hyfsad talare. När det gäller rytandet kanske det inte är min paradgren, men jag kan absolut säga ifrån med eftertryck.

18. Varför är du en bra LO-ordförande?

Jag har goda förutsättningar att förbättra sammanhållningen inom LO och har förståelse för de olika sektorernas villkor. Jag är metodisk och kan ha en balanserande funktion inom LO. Jag tror också att jag har ett relativt gott förhållande till media och förutsättningar att tränga igenom i mediebruset.

Tobias Baudin

37 år, vice ordförande i Kommunal sedan 2010. Stöds av Kommunal, Seko, Fastighets, Byggnads, Elektrikerna och Målarna.

1. Hur vill du att LO ser ut om fem år?

Då har vi ett LO som syns och hörs mer i samhällsdebatten och vi har vänt trenden så att vi fått fler medlemmar. Vi påverkar arbetslivet och vardagslivet för medlemmarna på ett bra sätt.

2. Vad har LO gjort om tio år för att göra Sverige och världen lite bättre?

Vi har brutit trenden med att klyftorna i samhället växer, så att löntagarna fått ett bättre vardagsliv och vi har också förbättrat arbetslivet och välfärden. Internationellt stöttar vi våra fackliga kamrater så att de kan förbättra villkoren världen över.

3. Vad ska vi ha LO till i framtiden? I dag förhandlar inte LO och samordningen funkar ju sådär?

Vi ska hålla ihop. Det är det allra viktigaste för mig om jag blir ordförande. Lönebildningen är det primära, och vi kommer att lyckas med samordningen. Kollektivavtalen är grunden, men att påverka lagar och regelverk är också en viktig uppgift för LO.

4. Vill du minska toppstyret inom facket och öka makten hos gräsrötterna? Hur i så fall?

Jag håller inte med frågan om att det är helt toppstyrt, men det gäller alltid att hitta balansen mellan att vara behovsstyrd och efterfrågansstyrd. Vi måste utveckla dialogen med medlemmarna och där har alla ett ansvar. Facket ska vara mer öppet och lyssnande.

5. Hur ska fackligpolitisk samverkan se ut i framtiden?

Den ska fortsätta men vi ska ha en diskussion om hur det ska ske och vilka roller vi ska ha. Jag är inte rädd för att LO kan ha en friare roll gentemot partiet. Vi ska driva de frågor som är viktiga för våra medlemmar och det ska vi göra mot det socialdemokratiska partiet, men också gentemot andra partier.

6. Hur ska du lyckas höras och föra fram LO i mediebruset?

Vi måste leverera de förslag och lösningar på problem som efterfrågas. Ungdomsarbetslösheten och otrygga anställningar är sådana frågor. Vi tar redan fram mycket bra rapporter och har duktiga anställda, men måste förbättra opinionsbildningen för att få genomslag.

7. Vilken mediestrategi har du för LO? Tycker du att alla medlemmar ska få tidningen Arbetet?

Det är viktigt att prioritera ett antal relevanta frågor som vi jobbar med uthålligt och för fram förslag inom. När det gäller Arbetet är det en kostnadsfråga. Jag tycker att det är viktigt att vi har kvar våra förbundsspecifika tidningar också.

8. Vad tycker du om fas 3?

Det är ingen bra arbetsmarknadsåtgärd. En arbetsmarknadsåtgärd ska vara berikande och min bild är att fas 3 inte är det. Jag vill avskaffa åtgärden.

9. Hur ser du på lönerna i kvinnodominerade sektorer? Vad kan/ska facket göra?

Efter tolv års fackligt arbete är det här givetvis en hjärtefråga och jag är upprörd över att det händer så lite. Vi måste fortsätta att jobba med frågan inom LO:s samordning och ha någon form av jämställdhetspotter. Men det vilar också ett ansvar på resten av samhället att göra något.

10. Vill du driva frågan om arbetstidsförkortning?

Det är en fråga för varje enskilt förbund att driva i sina avtalsförhandlingar.

11. Som LO-ordförande blir du också ordförande i Folksam. Tycker du att det är rimligt att Folksams vd har en årslön på nästan sju miljoner?

Uppdraget som LO-ordförande kräver mycket tid, så jag har inte för avsikt att sitta i andra styrelser förutom de internationella uppdragen som är förknippade med uppdraget som LO-ordförande. När det gäller vd-löner är de givetvis höga, men jag kan och ska inte kommentera en enskild persons lön.

12. Vilka åtgärder behöver vidtas för att direktörerna och ägarna inte ska fortsätta att ta ut en allt större del av vinsterna, medan arbetarna alltid får stå tillbaka?

Vi måste fortsätta att hålla ihop inom LO så att vi kan ta ut så stora löneökningar som möjligt i varje avtalsrörelse, men det är också en fråga om opinionsbildning. Vi har ett starkt stöd bland folket för att arbetstagarna ska få mer av det ekonomiska utrymmet i stället för direktörerna.

13. Hur kan facket organisera de utslagna? Kan en fas 3-ombudsman och rättighetsbyråer för sjuka vara något?

LO har en viktig roll för grupper som inte är traditionella löntagare. Vi måste jobba hårt på att minska klyftorna i samhället så att de som har det sämst ska få det bättre.

14. Vilka styrelseuppdrag har du?

Kommunals förbundsstyrelse och a-kassa. Sedan sitter jag KPA Livs styrelse, i fastighetsbolaget Polstjärnan och i styrelsen för Kommunalarbetaren. Jag har också styrelseuppdrag i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

15. Vilken är den bästa bok du läst?

Håkan Berggrens biografi över Olof Palme, Underbara dagar framför oss. Det var en fantastisk läsning.

16. Vilken låt laddade du senast ner?

Jag laddar inte ner, men jag lyssnar på Spotify och där var det senast något av Eldkvarn. Det är musik jag tycker om.

17. Är du en god talare, som Juholt, och törs du ryta ifrån när det krävs?

Jag törs absolut ryta ifrån. Om jag är en god talare får andra avgöra, men jag anser själv att jag är en god agitator och bland det roligaste jag vet är att hålla första majtal.

18. Varför är du en bra LO-ordförande?

Jag är väldigt resultatinriktad som person. Sedan är jag modig, orädd och uthållig.  Jag brinner också för att vara ute och tala och möta medlemmar både i stora församlingar och i fikarum. Jag är inte heller rädd för att våga pröva och förändra.

Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson

47 år, ordförande för ABF, ombudsman på IF Metall. Stöds av IF Metall, Livs och Hotell- och restaurangfacket.

1. Hur vill du att LO ser ut om fem år?

LO har då ökat sitt medlemsantal och andelen anställda som är med i facket. Vi syns mer lokalt, är en del av människors vardag. Vi har stärkt löntagarnas ställning så att deras frågor kommer upp mer i samhällsdebatten. Jag vill också att vi har formulerat och delvis genomfört en politik för full sysselsättning.

2. Vad har LO gjort om tio år för att göra Sverige och världen lite bättre?

Vi har visat att det går att kombinera låg inflation och full sysselsättning. Genom att ta tillvara allas vilja att bidra med arbete har vi vänt trenden så att klyftorna i samhället inte ökar. Vi har visat omvärlden att det går att kombinera en konkurrensutsatt och högkvalificerad arbetskraft med rättvisa. Det är inte ojämlikhet som leder till utveckling utan jämlikhet.

3. Vad ska vi ha LO till i framtiden? I dag förhandlar inte LO och samordningen funkar ju sådär?

LO måste ta tillbaka rollen att samordna fackförbunden. Det är ett stort misslyckande att vi inte lyckades i år. Sedan har fackförbunden i dag inte alltid råd att finnas ute i medlemmarnas vardag och där kan LO fylla en viktig uppgift med arbetsplatsbesök, bjuda på kaffe och med medlemsstudier.

4. Vill du minska toppstyret inom facket och öka makten hos gräsrötterna? Hur i så fall?

Ja, verkligen! Det måste komma mer initiativ från lokalplanet, där människor i större utsträckning själva och tillsammans med arbetskamraterna får påverka och bestämma över sin livssituation. Mer lokalt inflytande.

5. Hur ska fackligpolitisk samverkan se ut i framtiden?

Tack vare vår fackligpolitiska samverkan tar tusentals fackliga medlemmar plats i styrelser och nämnder i kommuner och landsting och på så sätt stärks medlemmarnas inflytande över samhällslivet. Men på central nivå har vi kommit för nära varandra så att gränserna suddats ut. Vi är medlemmarnas organisation och ska kämpa för dem även om deras intressen i bland går stick i stäv med Socialdemokraternas.

6. Hur ska du lyckas höras och föra fram LO i mediebruset?

Det gäller att vara aktiv i den vardagliga debatten om samhällsutvecklingen. Om LO har intressanta förslag på gång till exempel om full sysselsättning eller ungdomsarbetslösheten kommer vi in i debatten, men om vi säger självklarheter blir vi ointressanta. Vi måste tillbaka till ritbordet och hitta nya lösningar på viktiga problem.

7. Vilken mediestrategi har du för LO? Tycker du att alla medlemmar ska få tidningen Arbetet?

Arbetet är en relevant tidning, som man kan använda som plattform och tillsammans med ny teknik kan alla medlemmar som vill få tillgång till viktig information. I övrigt vill jag inte vara så specifik att jag säger att vi ska trycka papperstidningen till alla eller göra något annat.

8. Vad tycker du om fas 3?

Fas 3 ska avskaffas och ersättas med en aktiv arbetsmarknadspolitik som leder till arbete.

9. Hur ser du på lönerna i kvinnodominerade sektorer? Vad kan/ska facket göra?

Den verkliga löneskillnaden i Sverige är att kvinnor tjänar 73 procent av vad männen tjänar. En modern fackförening kan aldrig acceptera löneskillnaderna. Vi bör fortsätta med någon form av kvinnolönepotter, men det räcker inte. Redan nu kan vi se till så att samtliga kommuner med S-styre i Sverige erbjuder alla anställda heltid. Jag vill också se en tredelning av föräldraförsäkringen så att papporna blir en lika stor risk för arbetsgivarna som mammorna.

10. Vill du driva frågan om arbetstidsförkortning?

Inte så att man drar ner den utan att det kostar något, för det tror jag inte går. Däremot kan man ta en del av löneutrymmet för att dra ner arbetstiden om medlemmarna vill.

11. Som LO-ordförande blir du också ordförande i Folksam. Tycker du att det är rimligt att Folksams vd har en årslön på nästan sju miljoner?

Det är klart att vd-löner är höga men när LO är med och äger Sveriges största försäkringsbolag så sätts inte lönerna med någon rättvisetanke i LO-borgen utan för att få de bästa personerna. Vi ska inte vara löneledande men vi måste följa utvecklingen i samhället i övrigt, även om det kan kännas för jävligt.

12. Vilka åtgärder behöver vidtas för att direktörerna och ägarna inte ska fortsätta att ta ut en allt större del av vinsterna, medan arbetarna alltid får stå tillbaka?

Vi måste ha en moralisk debatt om det. Att direktörer och ägare tjänar mer och mer i förhållande till industriarbetare är något vi måste bryta. Rofferisamhället funkar inte om vi ska ha en samhällsutveckling där vi litar på varandra och tar ansvar, och det måste vi ha en debatt om.

13. Hur kan facket organisera de utslagna? Kan en fas 3-ombudsman och rättighetsbyråer för sjuka vara något?

Vi är fruktansvärt dåliga på att jobba med dem som är utförsäkrade och arbetslösa, och här borde vi skämmas allihop. Jag tycker att facket ska jobba socialt, men vi måste inte bara organisera medlemmar som står utanför arbetsmarknaden, utan även driva på för en samhällsförändring.

14. Vilka styrelseuppdrag har du?

Ordförande i ABF, ledamot i Fryshuset i Stockholm. Jag är också aktiv i kooperationen där jag är ledamot i Konsum Stockholms styrelse och även i KF:s styrelse.

15. Vilken är den bästa bok du läst?

Väinö Linna, Okänd soldat är tveklöst den starkaste läsupplevelsen. Den fick mig att bli pacifist i ungdomen och att vapenvägra, även om det inte är någon merit som LO-ordförande.

16. Vilken låt laddade du senast ner?

Jag är ohyggligt laglig, men sist jag köpte en låt på Itunes store var det en låt jag hörde av en slump, Cornelis Vreeswijks Ågren, och den är så fruktansvärt bra så att alla borde ladda hem den.

17. Är du en god talare, som Juholt, och törs du ryta ifrån när det krävs?

Det är jättejobbigt att bedöma själv, men jag får varje år ett 20-tal inbjudningar till att första majtala så jag tror att jag är en hyfsad talare, och jag är inte rädd för konflikter.

18. Varför är du en bra LO-ordförande?

Jag har bra erfarenhet från att ha jobbat som metallarbetare sedan början 1980-talet men också funnits på den offentliga scenen som SSU-ordförande och föräldraledighetsutredare. Jag är bra på att driva saker och har varit med och förändrat både ABF och SSU. Jag brinner för att göra livet lite bättre för alla dem som går upp varje morgon och bidrar till att Sverige är ett bra land att leva i. Det vill jag ägna resten av livet åt.