Debatten om sänkta ingångslöner har gått het under våren. LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren menar att ungdomsarbetslösheten är överdriven, och att sänkta löner för unga därmed är onödiga, medan Carl B Hamilton (FP) anser att lägre ungdomslöner ger fler jobb.