Som de flesta konstaterat finns inga försök att minska arbetslösheten i Anders Borgs vårbudget. I stället öppnar regeringen för reformer först senare, när ekonomin redan vänt upp.

Det kan låta bra, men är i verkligheten ytterst oroande.

Att staten drar in stöd när det verkligen behövs och i stället ger stöd när ekonomin ändå vänder uppåt är en klassisk väg att förstöra en fungerande ekonomi och en snabb väg in i allt djupare kriser.

Även Konjunkturinstitutet varnar nu för en sådan utveckling.

I en kommentar till budgeten betonar de vikten av försiktighet men:

”Försiktigheten måste dock vägas mot möjligheten att hålla uppe sysselsättningen och risken för att finanspolitiken blir procyklisk framöver, det vill säga att ofinansierade reformer genomförs i högkonjunktur.”

I stället för att hålla uppe sysselsättningen som skapar till­växt och välstånd låter Anders Borg arbetslösheten skena för att senare ha råd med kommande reformer, kanske ett femte jobbskatteavdrag.

Det är en farlig väg om vi vill undvika än djupare kriser.