Fem veckor återstår tills det ska avgöras vem som tar över ordförandeklubban i LO. Det finns fortfarande fyra kandidater, men valberedningen jobbar för fullt.

– Vår ambition är att vi ska föra fram en kandidat från en enig valberedning, säger Hans Tilly, valberedningens ordförande.

Han och den övriga valberedningen träffar nu alla förbunden igen för att se om de kan enas om någon av kandidaterna. Att fyra personer nominerats till posten som ordförande är en ny situation inom LO, där det brukar finnas en tämligen given tronföljare.

– Det ger onekligen valberedningen mer arbete, men i övrigt är det trevligt att så många vill åta sig uppdraget, säger Hans Tilly.

Men han vill helst att förbunden enas i tid så att den nya ordföranden kan bli vald av en enig kongress. Så brukar det vara, och det ses som ett styrkebesked att alla sluter upp kring ledaren.

– Men om det inte går så får det bli en omröstning. Det är så demokrati fungerar, säger Hans Tilly.

Tobias Baudin, Kommunals vice ordförande, stöds av sex förbund. Han är därmed den kandidat som borde vinna en omröstning före Karl-Petter Thorwaldsson, ABF:s ordförande som nominerats av tre förbund. Riksdagsledamoten Helén Pettersson och Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg har stöd från varsitt förbund.

Men med tanke på att valberedningen strävar efter enighet kan fortfarande vad som helst hända. Kanske kan det till och med komma in någon helt ny kandidat som förbunden kan sluta upp omkring.

– Det finns fyra nominerade i nuläget och det är det vi jobbar med, men ingenting är omöjligt, säger Hans Tilly.

På LO:s kongress den 25-28 maj ska inte bara en ny ordförande utan en helt ny LO-ledning väljas. Även LO:s viceordförande Ulla Lindqvist lämnar sitt uppdrag, medan Per Bardh, avtalssekretare, ställer upp för omval.

Fakta

Fyra dagar i maj

• LO-kongressen äger rum den 25 till 28 maj i Folkets hus i Stockholm.

• 282 motioner ska behandlas. Många rör fackliga frågor som ­sysselsättning, arbetsmiljö, löner och trygghet.

• Rapporten Full sysselsättning ska ligga till grund för debatt och beslut om LO:s sysselsättnings­politik.